Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
101. LICH 28 3/7/2015 Về việc LICH TUAN 28
102. 4215/UBND 3/7/2015 Về việc phòng chống hội viêm đường hô hấp vùng trung đông do virut corona
103. 315/UBND-NC. 3/7/2015 Về việc đăng ký danh sách CCVC tham gia lớp bồi dưỡng CT viện chính sách công năm 2015
104. 07/CT-UBNDHML 3/7/2015 Về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai
105. 28/2015/QĐ-UBND 26/6/2015 Về việc: ban hành QCPH kiểm tra đối chiếu thông tin
106. 27/LỊCH 26/6/2015 Về việc LICH 27
107. 177/QĐ-UBND 26/6/2015 Về việc: điều chỉnh phấn công nhiệm vụ của CT,PCT UBNDTQN
108. 122/BC-UBNDHML 24/6/2015 Về việc tổng kết công tác TĐKT giai đoan 2010-2015
109. 26/2015/QĐ-UBND 22/6/2015 Về việc: ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng
110. LICH TUAN 26 19/6/2015 Về việc LICH TUAN 26
111. 85//GM-UBND 19/6/2015 Về việc họp trực báo 6 tháng đầu năm 2015
112. 51/TB-BCĐVH 19/6/2015 Về việc thông báo thời hạn nộp bảng đăng ký xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá
113. 29/KH-UBND 19/6/2015 Về việc triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020
114. 1094/QĐ-UBND 19/6/2015 Về việc thành lập các tổ đôi chuyên trách phòng không nhân dân
115. 30/KH-UBND 18/6/2015 Về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8
116. 281/UBND-VX 18/6/2015 Về việc rà soát thôn xã hoàn thành CT 135 năm 2015
117. 276/UBND-NC 17/6/2015 Về việc đề nghị báo cáo tình hình triển khai thực hiện QĐ số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của TTCP
118. 275/UBND-NC 17/6/2015 Về việc báo cáo chuẩn xác các số liệu kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách TTHC và kỷ luật KCHC giai đoạn 2011 - 2014
119. 28/KH-UBND 16/6/2015 Về việc thực hiện CTHĐ huyện uỷ về XD và PT văn hoá con người VN
120. 274/UBND-NC 16/6/2015 Về việc chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật kỷ cương
121. LICH 25 12/6/2015 Về việc LICH TUAN 25
122. 60/TTr-UBND 11/6/2015 Về việc xin chủ truơng đầu tư xây mới nhà làm việc Đài TTPLTH huyện
123. 257/UBND-KTHT 11/6/2015 Về việc thực hiện tạm giữ lại 105 dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015
124. 110/BC-UBND 9/6/2015 Về việc công tác thanh tra giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm
125. 109/BC-UBND 9/6/2015 Về việc công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2015
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /14 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn