Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 30/12/2016 Lịch tuần 1/2017
2. 86/TB-UBND 29/12/2016 Về việc thông báo lịch trực Tết dương lịch năm 2017
3. 85/TB-UBND 29/12/2016 Về việc lịch tiếp công dân định kỳ năm 2017
4. 84/TB-UBND 29/12/2016 Về việc nghỉ tết dương lịch âm lịch năm 2017 đối với CBCCVC người lao động với các cơ quan hành chính
5. 2107/QĐ-UBND 28/12/2016 Về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BQLDA đầu tư XD huyện Minh Long
6. 709/UBND-NC 27/12/2016 Về việc thực hiện QĐ số 11/QĐ-UBND Ngày 08/1/2016 của UBND tỉnh QN
7. 316/BC-UBND 26/12/2016 Về việc kết quả công tác chỉ đạo điều hành về phát triển KTXH tháng 12 năm 2016
8. 23/12/2016 Lịch tuần 52
9. 690/UBND-NC 20/12/2016 Về việc Đăng ký danh sách thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp
10. 73/KH-UBND 19/12/2016 Về việc phòng chống tác hại của thuốc trên địa bàn huyện Minh Long gia đoạn 2016-2020
11. 72/KH-UBND 16/12/2016 Về việc công tác phòng chống tham nhũng năm 2017
12. 684/UBND-KTTH 16/12/2016 Về việc Thực hiện chế độ thông tin báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn huyện
13. 16/12/2016 Lịch tuần 51
14. 9/12/2016 Lịch tuần 50
15. 6/12/2016 Lịch tuần 49
16. 67/KH-UBND 28/11/2016 Về việc Triển khai thực hiện NQ số 08-NQ/BCSĐTNM ngày 29/08/2016 của ban cán sự Đảng bộ TNMT
17. 2010/QĐ-UBND 28/11/2016 Về việc công nhận cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hoá 02 năm 2015-2016
18. 2009/QĐ-UBND 28/11/2016 Về việc Công nhận thôn,cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hoá năm 2016
19. 25/11/2016 Lịch tuần 48
20. 627/UBND-NC 21/11/2016 V/v Lập danh sách CBCCVC có nghĩa vụ kê khai tài sản
21. 276/BC-UBND 21/11/2016 Về việc báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về PT KTXH tháng 11
22. 18/11/2016 Lịch tuần 47
23. 11/11/2016 Lịch tuần 46
24. 4/11/2016 Lịch tuần 45
25. 28/10/2016 Lịch tuần 44
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /10 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn