Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
26. 21/10/2016 Lịch tuần 43
27. 14/10/2016 Lịch tuần 42
28. 10/KL-UBND 7/10/2016 Thanh tra việc đầu tư xây dựng bê tông hóa đường nông thôn
29. 234/BC-UBND 4/10/2016 kết quả thực hiện nguồn vốn viện trợ của chính phủ Ailen cho các xã ĐBKK thuộc chương trình 1235
30. 233/BC-UBND 4/10/2016 vv rà soát, đánh giá và báo cáo tiêu chí số 17 - Môi trường
31. 231/BC-UBND 3/10/2016 tình hình công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn
32. 230/BC-UBND 30/9/2016 kết quả triển khai và tỷ lệ giải ngân vốn chương trình 135 năm 2016 trên địa bàn huyện
33. 229/BC-UBND 30/9/2016 Vv rà soát hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở
34. 228/BC-UBND 30/9/2016 kết quả thực hiện quyết định số 1501/QĐ-UBND về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước
35. 219/BC-UBND 29/9/2016 tóm tắt tình hình thực hiện KT-XH, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2016
36. 218/BC-UBND 27/9/2016 kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm 2016
37. 217/BC-UBND 26/9/2016 kết quả đối ngoại năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
38. 216/BC-UBND 22/9/2016 kết quả xử lý sau cuộc tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện
39. 215/BC-UBND 22/9/2016 tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai phát sinh trên địa bàn huyện trong năm 2015 liên quan đến người đồng bào dân tộc thiểu số
40. 214/BC-UBND 21/9/2016 sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 25/NQ/2014/HĐND của HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
41. 213/BC-UBND 21/9/2016 kết quả thực hiện KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016
42. 212/BC-UBND 21/9/2016 sơ kết thực hiện nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ
43. 211/BC-UBND 19/9/2016 tình hình thực hiện chính sách đối với người có uy tín năm 2016
44. 210/BC-UBND 16/9/2016 Thực hiện công tác tuần 37
45. 209/BC-UBND 15/9/2016 kết quả thực hiện kết luận thanh tra các công trình sinh hoạt nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện
46. 208/BC-UBND 15/9/2016 Kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Ban Dân tộc tỉnh
47. 207/BC-UBND 14/9/2016 Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP quý III năm 2016
48. 206/BC-UBND 14/9/2016 Kết quả chiến lược Quốc gia phòng, chống ma túy gia đoạn 2016-2025
49. 205/BC-UBND 14/9/2016 Kết quả chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025
50. 204/BC-UBND 14/9/2016 Kết quả chiến lược Quốc gia phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /10 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn