Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
76. 178/BC-UBND 18/8/2016 Kết quả thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách năm 2016
77. 177/BC-UBND 16/8/2016 Tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Bảo vệ ANTQ
78. 176/BC-UBND 16/8/2016 Kết quả thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020
79. 175/BC-UBND 16/8/2016 Kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025
80. 174/BC-UBND 15/8/2016 Kết quả thực hiện việc chuyển giao và tình hình hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Minh Long
81. 173/BC-UBND 15/8/2016 Trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thử 1 kỳ họp HĐND tỉnh khóa XII
82. 40/KH-UBND 12/8/2016 Đăng ký nhu cầu hỗ trợ số lượng đực giống: Trâu, bò, lợn, gia cầm
83. 172/BC-UBND 12/8/2016 Báo cáo kết quả thực hiện công tác của UBND huyện tuần 32
84. 171/BC-UBND 12/8/2016 Thống kê số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý của nghành công thương trên địa bàn huyện
85. 170/BC-UBND 12/8/2016 Thực hiện công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình và thực trạng tảo hôn từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2016
86. 169/BC-UBND 12/8/2016 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao
87. 168/BC-UBND 11/8/2016 Sơ kết 05 năm thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực 2011-2020
88. 167/BC-UBND 10/8/2016 Giải trình nguồn gốc đất của Kho bạc nhà nước huyện Minh Long
89. 39/KH-UBND 8/8/2016 Tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh lực lượng dự bị động viên
90. 166/BC-UBND 5/8/2016 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác của UBND huyện tuần 31
91. 165/BC-UBND 4/8/2016 Tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2016
92. 164/BC-UBND 4/8/2016 Xây dựng dự toán chi tiết thực hiện chính sách người có uy tín năm 2017
93. 38/KH-UBND 29/7/2016 Thục hiện chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020
94. 163/BC-UBND 29/7/2016 Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với nông dân giai đoạn 2010-2015
95. 162/BC-UBND 29/7/2016 Trả lời ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp của Bí thư Huyện ủy với nhân dân xã Long Hiệp
96. 161/BC-UBND 29/7/2016 vv thực hiện báo cáo tuần 30
97. 37/KH-UBND 28/7/2016 Thực hiện đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính
98. 160/BC-UBND 28/7/2016 vv lập kế hoạch đầu tư công năm 2017 của huyện Minh Long
99. 366/UBND-KTHT 27/7/2016 Vv thống nhất đơn giá bồi thường vật kiến trúc, cây cối hoa màu không có trong bảng quy định hiện hành của UBND tỉnh
100. 36/KL-UBND 25/7/2016 Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến và biểu dương người có uy tín
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /10 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn