Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 808/UBND-VX 18/12/2017 Về việc Báo cáo và chuẩn bị một số nội dung trả lời ý kiến đại biểu tại kỳ họp HDND huyện.
2. 433/BC-UBND 5/12/2017 Về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017
3. 99/KH-UBND 4/12/2017 Về việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 13-CTr/TU
4. 96/CV-VP 4/12/2017 Về việc góp ý dự thảo QĐ phân công nhiệm vụ CT,PCT và các Uỷ viên UBND huyện
5. 769/UBND-NC 4/12/2017 Về việc Chấn chỉnh và tăng cường công tác tiếp công dân của các cơ quan đơn vị và UBND các xã
6. 598/UBND-KTTH 4/12/2017 Về việc Thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu KTXH
7. 1282/PV-VP 4/12/2017 Về việc phiếu chuyển NVụ các phòng ban phối hợp
8. 767/UBND-KTTH 1/12/2017 Về việc khẩn trương thực hiện và giải ngân KH vốn đầu tư năm 2017
9. 757/UBND-NC 29/11/2017 Về việc đăng ký danh sách công chức dự thi nâng nghạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính
10. 751/UBND-NC 27/11/2017 Về việc Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư,lưu trữ
11. 738/UBND-KTTH 27/11/2017 Về việc Tham gia góp ý dự thảo NQ HĐND huyện
12. 169/GM-UBND 27/11/2017 Về việc Tổ chức hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo
13. 749/UBND-NC 23/11/2017 Về việc báo cáo nội dung phương hướng nhiệm vụ và giải pháp để XD KH
14. 91/TB-UBND 22/11/2017 Về việc kết luận của đồng chí Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2017
15. 740/UBND-NC 21/11/2017 Về việc triển khai việc thực hiện nhận xét đánh giá phân loại CBCCVC năm 2017
16. 97/KH-UBND 20/11/2017 Về việc Thực hiện phong trào thi đua minh long chung tay vì người nghèo
17. 726/UBND-NC 20/11/2017 Về việc Tổ chức hướng dẫn bình xét tổng kết công tác TĐKT
18. 423/BC-UBND 20/11/2017 Về việc Báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, chương trình, kế hoạch Huyện Ủy, Ban thường vụ Huyện ủy
19. 212-KL/HU 20/11/2017 Về việc kết luận của Hội nghị Huyện Uỷ
20. 212/QĐ-UBND 20/11/2017 Về việc ban hành chương trình công tác năm 2018
21. 96/KH-UBND 17/11/2017 Về việc triển khai thực hiện chương trình phổ biến giáo dục
22. 332/HĐND 17/11/2017 Về việc đính chính các nghị quyết của HDND huyện
23. 729/UBND-NC 16/11/2017 Về việc tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mền quản lý hồ sơ CBCCVC
24. 414/BC-UBND 16/11/2017 Về việc Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện
25. 670/UBND-NC 27/10/2017 Về việc Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát
  1    2    3    4    5    6     /6 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn