Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 946/UBND-KTTH 28/12/2018 V/v xin cấp phép thi công điểm đấu nối vào tuyến ĐT.628 (QL 1-Sơn Kỳ), tại Km27+250 (bên trái tuyến)
2. 939/UBND-KTTH 28/12/2018 V/v tiếp tục quản tâm phổ biến, tuyên truyền thực hiện đề án đẩy mạnh công tác phổ biến GD và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018 trên địa bàn huyện MLong
3. 929/UBND-KTTH 28/12/2018 V/v đề nghị xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường xây dựng công trình: kè sạt lở KDC đồng xoài, xã long hiệp
4. 928/UBND-KTTH 28/12/2018 V/v xác nhận loại đất đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất và đề nghị thẩm định bản đồ phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất thực hiện công trình: trường tiểu học xã thanh an, hạng mục 08 phòng học, 02 tầng
5. 600/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra tình hình thực hiện dự án ngân sách địa phương năm 2018 và phân bổ dự toán ngân sách sách địa phương năm 2019
6. 598/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 27/11/2018 của UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung KH đầu tư công trung hạn, nguồn vốn chương tình 30a, gđ 2016-2020
7. 596/TTr-HĐND 28/12/2018 V/v giới thiệu nhân sự ứng cử bầu bổ sung chức danh trưởng ban PC và TV BPC
8. 595/TTr-HĐND 28/12/2018 V/v miễn nhiệm chức danh trưởng ban pháp chế đối vơi ông Nguyễn Thanh Binh và hành viên ban pháp chế đối vơi ông Đinh Văn Hùng
9. 594/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra thực hiện KH PTKTXH năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
10. 593/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm kết quả hoạt động của đoàn thẩm tra tòa án nhân dân huyện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
11. 592/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019
12. 591/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra kết quả công tác của tòa án nhân dân huyện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
13. 590/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra báo cáo của VKS nhân dân tình hình công tác kiểm sát năm 2018
14. 589/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác thanh tra TCD, giải quyết khiếu nại tố cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2019
15. 588/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra báo cáo của UBND huyện về tình hình phát triển KT-XH đảm bảo QPAN năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019
16. 586/BC-HĐND 28/12/2018 V/v kết quả giám sát của BPC HĐND huyện về công tác đề án tổ an ninh nhân dân theo QĐ số 11 của UBNDT
17. 585/BC-HĐND 28/12/2018 V/v kết quả giám sát của BPC HĐND huyện về công tác tiếp công dân, thực hiện hòa giải và giải quyết đơn thư khiếu nại
18. 581/BC-HĐND 28/12/2018 Báo cáo tình hình hoạt động của TT HĐND huyện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ nam 2019
19. 576/BC-HĐND 28/12/2018 V/v kết quả giám sát thực hiện công tác BV, chăm sóc và GD trẻ em trên địa bàn huyện từ năm 2017-2018
20. 572/BC-HĐND 28/12/2018 V/v kết quả giám sát tại trường tiểu học LSơn về chất lượng dạy và học thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh năm học 2016-2017,2017-2018
21. 566/BC-HĐND 28/12/2018 V/v báo cáo hoạt động của BPC HĐND huyện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
22. 56/BC-HĐND 28/12/2018 V/v kết quả giám sát việc thực hiện đề án tổ an ninh nhân dân theo QĐ số 11
23. 508/BC-UBND 28/12/2018 V/v tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019
24. 502/BC-UBND 28/12/2018 V/v thực hiện kp BHYT năm 2018 cho các đối tượng hộ thuộc gđ nghèo, người dân tộc sống tạ vùng KT khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, người cận nghèo
25. 500/BC-UBND 28/12/2018 V/v kết quả kết quả thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm gđ 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bà huyện Mlong trong tháng 12 (từ ngày 16/11/2018 đến ngày 15/12/18)
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /73 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn