Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

TUỔI TRẺ MINH LONG TIÊN PHONG ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG THU HÚT, QUẢN LÝ, ĐIỀU PHỐI NGUỒN LỰC TÌNH NGUYỆN NĂM 2023

TUỔI TRẺ MINH LONG TIÊN PHONG ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG THU HÚT, QUẢN LÝ, ĐIỀU PHỐI NGUỒN LỰC TÌNH NGUYỆN NĂM 2023

10:12 15/11/2023

Thực hiện Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ đoàn, hội, giai đoạn 2022 - 2030”, Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Minh Long đã phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo, áp dụng chuyển đổi số để thu hút, quản lý, điều phối nguồn lực trong các hoạt động tình nguyện năm 2023 trên địa bàn huyện Minh Long. Triển khai và đa dạng hóa hình thức và nội dung tuyên truyền gắn với từng nhóm đối tượng, kết hợp tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác, sử dụng các ấn phẩm truyền thông như phóng sự, clip, áp phích, poster tuyên truyền…; bên cạnh công tác tuyên truyền, Huyện đoàn – Hội LHTN VN huyện còn quan tâm đến công tác bồi dưỡng, trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các đội hình thanh niên tình nguyện, các tổ công nghệ số cộng đồng để tham gia các hoạt động tình nguyện trên địa bàn dân cư qua đó, đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên và thành viên nòng cốt Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương.

UBND huyện Minh Long đẩy mạnh hoạt động Chuyển đổi số trên địa bàn huyện

UBND huyện Minh Long đẩy mạnh hoạt động Chuyển đổi số trên địa bàn huyện

15:09 20/09/2023

Thực hiện  Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 07/6/2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh  về ban hành Kế hoạch thực hiện năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới năm 2023 tỉnh Quảng Ngãi; UBND huyện đã tăng cường đẩy mạnh hoạt động Chuyển đổi số nhằm phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa  bàn huyện.

Minh Long tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023

Minh Long tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023

16:01 18/08/2023

Sáng ngày 02/8/2023, Đồng chí Đinh Văn Điết, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị, có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, lãnh đạo UBND 5 xã.

Minh Long: sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023.

Minh Long: sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023.

15:58 18/08/2023

Sáng ngày 02/8/2023,  UBND huyện Minh Long  chức hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện trong 6 tháng  đầu năm  2023. Do Đồng chí Đinh Văn Điết,  Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ngành liên quan, Thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo UBND 5 xã.

Phát động phong trào “Tôi và bạn có Ví điện tử VNeID”

Phát động phong trào “Tôi và bạn có Ví điện tử VNeID”

16:28 09/08/2023

Sáng 08/8, Công an huyện phối hợp với Huyện đoàn Minh Long tổ chức Lễ ký kết phối hợp đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và phát động phong trào “Tôi và bạn có Ví điện tử VNeID”
Chuyển đổi số cấp xã

Chuyển đổi số cấp xã

08:47 28/06/2023

Chuyển đổi nhận thức của Người đứng đầu đóng vai trò quyết định về chuyển đổi số của địa phương. Lãnh đạo trực tiếp tham gia chỉ đạo, cán bộ được phân công phải có trách nhiệm, nhiệt tình, có khả năng kết nối, giải quyết dứt điểm công việc và không cần phải là người thành thạo về công nghệ, nhưng luôn có mong muốn tìm hiểu, học hỏi, triển khai quyết liệt.

Tổ công nghệ số xã Long Môn hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VneID; kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn xã.

Tổ công nghệ số xã Long Môn hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VneID; kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn xã.

08:43 28/06/2023

Thực hiện theo Quyết định số 34/QĐ-UBND, ngày 31/3/2023 của Chủ tịch UBND xã Long Môn về việc thành lập Tổ công nghệ phụ trách hướng dẫn, đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên địa bàn xã. Tổ công nghệ xã đẩy mạnh việc tuyên truyền Đề án số 06/CP; dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thôn trên địa bàn xã.

UBND huyện Minh Long thực hiện việc rà soát, đánh giá, sự cần thiết, mức dự toán kinh phí nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023

UBND huyện Minh Long thực hiện việc rà soát, đánh giá, sự cần thiết, mức dự toán kinh phí nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023

15:05 27/06/2023

Để thực hiện tốt nội dung Kế hoạch về chuyển đổi số của huyện, UBND huyện Minh Long đã thực hiện việc rà soát, đánh giá, sự cần thiết, mức dự toán kinh phí nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023, cụ thể:

UBND huyện đánh giá công tác chuyển đổi số trong thời gian 5 tháng đầu năm 2023, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới

UBND huyện đánh giá công tác chuyển đổi số trong thời gian 5 tháng đầu năm 2023, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới

15:04 27/06/2023

Trong 5 tháng đầu năm 2023, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện; UBND huyện đã ban hành kịp thời nhiều văn bản chỉ đạo, đảm bảo triển khai đầy đủ các chỉ đạo tỉnh. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện trong thời gian qua cơ bản đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành được nhiều nội dung, nhiệm vụ như: Đã tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Cụ thể là việc ban hành các văn bản triển khai chuyển đối số; khai thác có hiệu quả các ứng dụng dùng chung, các phần mềm chuyên ngành đã được đầu tư; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Có 100% các phòng chuyên môn, UBND xã thuộc UBND huyện có xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng qua phần mềm Quản lý văn bản điện tử và điều hành dùng chung tại địa chỉ https://office.quangngai.gov.vn theo mô hình quản lý tập trung, liên thông 04 cấp. Tỷ lệ văn bản điện tử ký số cấp huyện đạt 90%; hầu hết các văn bản điện tử được gửi/nhận trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (trừ văn bản Mật). Tỷ lệ văn bản điện tử cấp xã sử dụng chữ ký số, phát hành văn bản liên thông trên phần mềm quản lý văn bản đạt 100%. 99% cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước các cấp đã được cấp địa chỉ hộp thư công vụ tỉnh theo tên miền xxx@quangngai.gov.vn. Về triển khai chữ ký số: phối hợp Ban Cơ yếu Chính phủ đăng ký và cấp phát 55 chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện số hóa hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã. 100% hồ sơ TTHC cấp huyện và xã được đồng bộ trên Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. 90% các máy tính được cài đặt phần mềm duyệt virus bản quyền (trừ máy tính soạn thảo văn bản mật). Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Cổng Thông tin điện tử huyện đã hỗ trợ đắc lực cho công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành của lãnh đạo các cấp, cung cấp kịp thời thông tin về phát triển kinh tế - xã hội của các cấp chính quyền huyện. Duy trì, đảm bảo hoạt động ổn định hệ thống phòng họp trực tuyến từ huyện đến xã. Thành lập Tổ chuyên môn phụ trách đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên địa bàn huyện Minh Long theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của UBND huyện. - Đẩy mạnh thanh toán điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thanh toán không tiền mặt trên địa bàn huyện...

UBND huyện Minh Long Thông báo Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số

UBND huyện Minh Long Thông báo Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số

15:02 27/06/2023

Căn cứ các Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Chủ tịch UBND huyện về việc Kiên toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Minh Long; Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 10/01/2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Minh Long;

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1740

Tổng số lượt xem: 16449328