Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Hệ thống văn bản >> Văn bản huyện
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 437/BC-HĐND 24/5/2018 Về việc báo cáo kết quả hoạt động của thường trực, các ban HĐN D, tổ đại biểu, đại biểu HĐN D cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
2. 377/UBND-VX 24/5/2018 Về việc lập danh sách cử cán bộ lãnh đạo tham gia tổ công tác thực hiện đề án hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn huyện đến năm 2020
3. 376/UBND-NC 24/5/2018 Về việc đăng ký danh sách cán bộ, công chức cấp xã tham gia các lớp bồi dưỡng theo quyết định số 124/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ
4. 375/UBND-NC 24/5/2018 Về việc đăng ký cán bộ tham gia khoá bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện năm 2018
5. 373/UBND-NC 24/5/2018 Về việc đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 19/3/2018 của UBND huyện về triển khai thực hiện nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của chính phủ
6. 372/UBND-VX 24/5/2018 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp HĐND giữa năm 2018
7. 17/CV-VP 24/5/2018 Về việc góp ý vào dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa lực lượng DQTV với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn XH ở cơ sở, bảo vệ PCCR trên địa bàn huyện
8. 371/UBND-VX 23/5/2018 Về việc tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2018
9. 370/UBND-NC 23/5/2018 Về việc đăng ký nhu cầu mở lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn trhư khiếu nại, tố cáo của công dân tại huyện
10. 369/UBND-KTTH 23/5/2018 Về việc góp ý sửa đổi, bổ sung quyết định số 54/2015/Qđ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh
11. 366/UBND-NC 22/5/2018 Về việc đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2018
12. 365/UBND-NC 22/5/2018 Về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền
13. 364/UBND-NC 22/5/2018 Về việc lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2018
14. 363/UBND-NC 22/5/2018 Về việc đăng ký công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2018
15. 362/UBND-NC 22/5/2018 Về việc đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên năm 2018
16. 361/UBND-KTTH 22/5/2018 Về việc góp ý kiến dự thảo chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng giai đoạn 2018-2020
17. 432/BC-HĐND 21/5/2018 Về việc báo cáo kết quả hoạt động của thường trực, các ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/018
18. 431/HĐND 21/5/2018 Về việc phối hợp đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện
19. 360/UBND-KTTH 21/5/2018 Về việc đăng ký danh mục dự án phát triển sản xuất thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018
20. 357/UBND-NC 21/5/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW của hội nghị trung ương 6 khoá XII
21. 356/UBND-NC 21/5/2018 Về việc góp ý dự thảo nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
22. 355/UBND-KTTH 21/5/2018 Về việc tham gia ý kiến dự thảo nghị quyết quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
23. 354/UBND-KTTH 21/5/2018 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, ngày môi trường thế giới, ngày đại dương thế giới và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2018
24. 47/KH-UBND 18/5/2018 Về việc triển khai thực hiện phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện Minh Long năm 2018
25. 375/QĐ-UBND 18/5/2018 Về việc kiện toàn ban quản lý dự án ngân hàng bò huyện Minh Long
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /61 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn