Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Hệ thống văn bản >> Văn bản huyện
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 367/UBND-KTTH 23/5/2019 V/v phối hợp điều tra, khảo sát, xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020-2024)
2. 366/UBND-KTTH 23/5/2019 V/v tăng cường quản lý việc sử dụng lòng, lề đường, hè phố và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện
3. 670/TB-HĐND 22/5/2019 Kết luận của TTHĐND huyện tại cuộc họp trực báo tháng 5/2019
4. 666/TB-HĐND 22/5/2019 Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện Minh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
5. 47/QĐ-UBND 22/5/2019 Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 5 toàn bộ phần xây dựng công trình: Trường MG Long Mai
6. 454/QĐ-UBND 22/5/2019 V/v giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo QĐ số 424/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của CTUBND huyện Minh Long
7. 453/QĐ-UBND 22/5/2019 V/v chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện
8. 449/QĐ-UBND 22/5/2019 V/v kiện toàn BCĐ thực hiện CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Minh Long gđ 2016-2020
9. 448/QĐ-UBND 22/5/2019 V/v thành lập BQLDA vùng chuyên canh cây Chè trên địa bàn huyện Minh Long gđ 2019-2023
10. 447/QĐ-UBND 22/5/2019 V/v Thành lập BTC, BGK và Tổ giúp việc Diễn đàn Trẻ em huyện Minh Long năm 2019
11. 445/QĐ-UBND 22/5/2019 V/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa đập Lịch Sơn
12. 444/QĐ-UBND 22/5/2019 Phê duyệt kế hoạch LCNT công trình: Kiên cố hóa kênh mương Đồng Xối
13. 443/QĐ-UBND 22/5/2019 V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Xây dựng NVH thôn 2 xã Long Hiệp
14. 439/QĐ-UBND 22/5/2019 Phê duyệt kế hoạch LCNT công trình: Làm mới đập Gò Rắp - Đồng Rinh
15. 43/QĐ-UBND 22/5/2019 Phê duyệt kế hoạch LCNT công trình: Đường bờ hữu sông Phước Giang huyện Minh Long
16. 349/QĐ-UBND 22/5/2019 Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 5 toàn bộ phần xây dựng công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
17. 337/QĐ-UBND 22/5/2019 Phê duyệt kế hoạch LCNT công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
18. 33/QĐ-UBND 22/5/2019 Phê duyệt kế hoạch LCNT công trình: Trường MG Long Mai
19. 32/TB-UBND 22/5/2019 Kết luận của đồng chí Võ Đình Tiến, CT UBND huyện tại cuộc họp trực báo về tình hình phát triển KT-XH tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2019
20. 30-32/QĐ-UBND 22/5/2019 V/v thu hồi đất của hộ cá nhân đang quản lý sử dụng đất để xây dựng công trình: Đường bờ hữu sông Phước Giang (đợt 2)
21. 30/TB-UBND 22/5/2019 Kết luận Thanh tra tại TTGDNN-GDTX huyện Minh Long
22. 194/BC-UBND 22/5/2019 Về việc Tình hình KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
23. 191/BC-UBND 22/5/2019 Kết quả thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn" trên địa bàn huyện năm 2019
24. 190/BC-UBND 22/5/2019 Kết quả thực hiện công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện trong 06 tháng đầu năm 2019 (Từ ngày 16/11/2018 đến ngày 15/5/2019)
25. 189/BC-UBND 22/5/2019 Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn huyện trong 06 tháng đầu năm 2019 (Từ ngày 16/11/2018 đến ngày 15/5/2019)
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /157 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn