Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Hệ thống văn bản >> Văn bản huyện
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 76/TB-UBND 20/9/2018 Về việc lịch làm việc của đoàn công tác UBND huyện các trường trực thuộc trên địa bàn huyện
2. 75/TB-UBND 20/9/2018 Về việc kết luận của đồng chí Võ Đình Tiến, chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2018
3. 698/UBND-NC 20/9/2018 Về việc danh sách cử cán bộ, công chức trẻ ở xã tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức trẻ năm 2018
4. 69/TTr-UBND 20/9/2018 Về việc xin bổ sung danh mục dự án dự kiển chuẩn bị đầu tư năm 2018 để thực hiện đầu tư năm 2019 trên địa bàn huyện minh long
5. 1046/QĐ-UBND 20/9/2018 Về việc thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký liên hoan thôn, cơ quan văn hoá tiêu biểu huyện minh long - năm 2018
6. 1042/QĐ-UBND 20/9/2018 Về việc thành lập ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện minh long năm 2019
7. 690/UBND-NC 19/9/2018 Về việc chọn cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2018
8. 688/UBND-NC 19/9/2018 Về việc đăng ký danh sách cán bộ công chức cấp xã tham gia các lớp bồi dưỡng theo quyết định số 1956/QĐ-TTg
9. 687/UBND-NC 19/9/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của hội nghị TW 6 khoá XII
10. 1045/QĐ-UBND 19/9/2018 Về việc thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký hội thi ` tuyên truyền cải cách hành chính` huyện minh long năm 2018
11. 1033/QĐ-UBND 19/9/2018 Về việc phân bổ biên chế công chức hành chính năm 2018 cho các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc HĐND,UBND huyện minh long
12. 996/QĐ-UBND 18/9/2018 V/v thành lập Hội đồng Khám sức khỏe NVQS của huyện Minh Long năm 2019
13. 74/TB-UBND 18/9/2018 Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm đô thị Minh Long, Quảng Ngãi
14. 347/BC-UBND 18/9/2018 Đánh giá tình hình thực hiện NQ số 63/NQ-CP và QĐ số 22/2013/QĐ-TTg
15. 1016/QĐ-UBND 18/9/2018 V/v hưởng mức hỗ trợ phụ cấp kiêm nhiệm chức danh CTHKH Xã Long Môn, khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023
16. 1012/QĐ-UBND 18/9/2018 V/v hưởng mức hỗ trợ phụ cấp kiêm nhiệm chức danh CTHCTNXP huyện khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023
17. 1006/QĐ-UBND 18/9/2018 V/v Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 4 toàn bộ phần xây dựng công trình: Trường MG Long Mai II; Hạng mục: Tường rào cổng ngõ, sân lát gạch Terrazzo
18. 1005/QĐ-UBND 18/9/2018 V/v Phê duyệt Dự án mô hình nhóm hộ: Trồng keo lai cấy mô, nuôi Bò cái, Trâu cái sinh sản thuộc CT 135 năm 2018 Xã Long Sơn
19. 1000/QĐ-UBND 18/9/2018 V/v Phê duyệt Dự án mô hình nhóm hộ: Trồng cây Cau hàng niên thuộc CT 30a năm 2018 Xã Long Mai
20. 18/9/2018 Tuần 37
21. 86/KH-UBND 17/9/2018 Về việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn huyện minh long giai đoạn 2018-2025
22. 686/UBND-VX 17/9/2018 Về việc tổ chức các hoạt động trong tháng 9/2018
23. 685/UBND-VX 17/9/2018 Về việc tổ chức hội nghị nâng dần chất lượng giáo dục phổ thông và giải pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, năm học 2018-2019
24. 684/UBND-NC 17/9/2018 Về việc cử cán bộ xã tham gia tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp
25. 680/UBND-NC 17/9/2018 Về việc hưởng ứng các cuôc thi do bộ tư pháp tổ chức
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /85 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn