Chức năng



 Mọi thắc mắc về dịch vụ công trực tuyến công dân, đơn vị, tổ chức xin liên hệ theo địa chỉ sau:

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Điện thoại: 055...
Email: minhlong@.....
Ông.................... - Cán bộ phụ trách Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Điện thoại: 055 ......
Email: minhlong@............

 

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn