Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 309/BC-UBND V/v báo cáo nhu cầu kp thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2022 18-08-2022
2 80/KH-UBND V/v kiểm tra giám sát việc chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp SX, KD 17-08-2022
3 683/UBND-KTTH V/v tổng hợp danh sách HTX có thành viên là những người khuyết tật 17-08-2022
4 684/UBND-VX V/v tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong án phạt tù năm 2022 17-08-2022
5 685/UBND-VX thực hiện kiến nghị của Ban VH-XH, HĐND về giám sát chính sách trợ giúp xã hội 2017-2021 17-08-2022
6 205/QĐ-UBDN V/v thu hồi GCN QSD đất 17-08-2022
7 1231/QĐ-UBND V/v Ban hành KH triển khai xác định CCHC năm 2022 của UBND huyện và UBND Các xã trên địa bàn huyện Minh Long 17-08-2022
8 79/KH-UBND V/v tổ chức HN đối thoại giữa CT UBND các cấp với Thanh niên huyện Minh Long năm 2022 17-08-2022
9 691/UBND-NC V/v cung cấp các số liệu năm 2021 để có cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án thành lập Thị trân ML 17-08-2022
10 1235/QĐ-UBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 trên đbàn huyện 17-08-2022
11 687/UBND-NC V/v đề nghị nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2022 cho cán bộ thuộc huyện Minh Long 16-08-2022
12 688/UBND-NC V/v nâng lương trước thời hạn năm 2022 16-08-2022
13 686/UBND-VX V/v báo cáo tình hình hoạt động của các thiết chế VHTT cơ sỏ trên địa bàn huyện 16-08-2022
14 323/BC-UBND V/v báo cáo kết quả rà soát số hộ nghèo có khả năng về nhà ở tại khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Minh Long 16-08-2022
15 1192/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc TS trên địa abnf huyện Minh Long 16-08-2022
16 682/UBND-NC V/v dồng ý cho thuyên chuyển công tác 16-08-2022
17 204/QĐ-UBND V/v phê duyệt các thửa đất nhỏ hẹp do UBND xã Long Môn quản lý 16-08-2022
18 203/QĐ-UBND V/v phê duyệt các thửa đất nhỏ hẹp do UBND xã Long Mai quản lý 16-08-2022
19 1233/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1 năm 2022 15-08-2022
20 328/BC-UBND V/v báo cáo thực trạng thi hành chính sách, PL về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và việc đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho cơ sở tín ngưỡng cơ sở tôn giáo 15-08-2022
21 681/UBND-NC V/v cử công chức làm cộng tác viên tham gia Trang thông tin điện tử CCHC nhà nước của BNV 15-08-2022
22 498/TB-UBND V/v thông báo Ủy quyền thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm bầu PHT Trường MG Long Môn 15-08-2022
23 325/BC-UBND V/v báo cáo tình hình thu, chi tiền sử dụng đất năm 2022 14-08-2022
24 678/UBND-KTTH V/v cung cấp thông tin về các dự án có thu tiền sử dụng đất tại địa phương 14-08-2022
25 672/UBND-KTTH V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025 14-08-2022
26 322/BC-UBND V/v báo cáo thực hiện kết luận kiểm toán báo cáo quyết toán NS địa phương năm 2020 14-08-2022
27 676/UBND-KTTH Về việc góp ý Dự thảo chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 14-08-2022
28 675/UBND-KTTH Về việc tăng cường công tác quản lý đối với việc buôn bán giống cây trồng, đặc biệt là giống cây ăn quả. 14-08-2022
29 674/UBND-KTTH Về việc đăng ký mô hình, kinh phí thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14-08-2022
30 673/UBND-KTTH Về việc góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025 14-08-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2589

Tổng số lượt xem: 11113755