Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 524/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo QĐ ban hành lộ trình bố trí quỹ đất đầu tư khuyến khích đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn TQN 06-07-2022
2 532/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục: Thẩm định đánh giá nhu cầu sử dụng đất, các điều kiện về đất đai để chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 06-07-2022
3 54/BC-BPC V/v báo cáo kết quả giám sát công tác TCD giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân tại UBND xã từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/3/2021 06-07-2022
4 267/BC-UBND V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6; Ngày Đại dương thế giới; Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2022 06-07-2022
5 472-490/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng đất để xây dựng công trình: Sân vận động xã Long Môn (gđ 1) 06-07-2022
6 529/UBND-KTTH V/v xác định loại đất, diện tích, chủ sử dụng đất đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về QSD đất để thực hiện dự án Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn 06-07-2022
7 527/UBND-VX V/v triệu tập hội nghị tập huấn chương trình bình đẳng giới trên địa bàn huyện năm 2022 06-07-2022
8 525/UBND-VX V/v báo cáo nhu cầu kp thực hiện chính sách hỗ trợ biểu dương khen thưởng đối với hộ gđ thôn xã huyện thoát nghèo ở vùng miền núi theo KL số 77 của CT UBND tỉnh 06-07-2022
9 528/UBND-NC V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu PL về CCTTHC” trên đbàn tỉnh Quảng Ngãi 06-07-2022
10 269/BC-UBND V/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 06-07-2022
11 48/BC-HĐND V/v báo cáo đánh giá kết quả giải quyết kiên snghij của cử tri năm 2021 06-07-2022
12 36/TB-HĐND V/v thông báo kết luận của TTHĐND huyện tại buổi làm việc với TTHĐND xã Thanh An về tổ chức triển khai thực hiện các vai trò hoạt động chức năng nhiệm vụ của TTHĐND Xã 04-07-2022
13 35/TB-HĐND V/v thông báo kết luận của TTHĐND huyện tại buổi làm việc với TTHĐND xã LMôn về tổ chức triển khai thực hiện các vai trò hoạt động chức năng nhiệm vụ của TTHĐND Xã 04-07-2022
14 520/UBND-KTTH V/v cung cấp thông tin phục vụ XD chiến lược và đề án đào tạo nguồn nhân lực 04-07-2022
15 37/TB-HĐND V/v thông báo kỳ họp thứ 7 ( kỳ họp giữa năm 2022) HĐND huyện Minh Long khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 04-07-2022
16 521/UBND-VX V/v đang ký danh sách tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức viên chức bộ phận một cửa cấp huyện xã 04-07-2022
17 264/BC-UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2022 kỳ báo cáo: tháng 06 và ước tháng 07 năm 2022 04-07-2022
18 522/UBND-NC V/v góp ý dự thảo QĐ của TTCP và VB hướng dẫn 04-07-2022
19 509/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo KH thực hiện đè án PT nghành công nghiệp môi trường VN đến năm 2025 trên địa bàn TQN 01-07-2022
20 510/UBND-KTTH V/v cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ kiểm toán NS địa phương năm 2021 01-07-2022
21 515/UBND-KTTH V/v xây dựng KH cái thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện đối với chỉ số thành phần tính Minh Bạch năm 2022 định hướng đến năm 2025 01-07-2022
22 258/BC-UBND V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng covid-19 trên địa bàn huyện Minh Long 01-07-2022
23 531/UBND-KTTH V/v phục vụ kỳ họp HĐND huyện lần thứ 7 khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 01-07-2022
24 262/BC-UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện chế độ cử tuyển vè đề nghị phê duyệt chiêu chí năm 2022 của UBND TQN 01-07-2022
25 514/UBND-KTTH V/v khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác PCTT&TKCN năm 2021 trên đbàn huyện 01-07-2022
26 511/UBND-VX V/v tham gia ý kiến Dự thảo KLTT tại huyện Minh Long 01-07-2022
27 512/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình " Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030 " trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 01-07-2022
28 261/BC-UBND V/v báo cáo thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của CP trên đbàn huyện Minh Long 01-07-2022
29 22/QĐ-HĐND V/v triệu tập kỳ họp thứ 7 của HĐND huyện Minh Long khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 01-07-2022
30 259/BC-UBND V/v báo cáo Kết quả kiểm tra các công trình thủy lợi trước mùa mưa, lũ năm 2022 trên đbàn huyện Minh Long 01-07-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 433

Tổng số lượt xem: 15088535