Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
271 418/UBND-KTTH V/v cho chủ trương sửa chữa xe thu gom rác thải 03-06-2022
272 416/UBND-NC V/v cung cấp thông tin, số liệu về phòng, chống tham nhũng năm 2022 03-06-2022
273 412/UBND-KTTH V/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lễ giữa năm 2022 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 03-06-2022
274 415/UBND-NC V/v gia hạn thời gian gửi Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính 03-06-2022
275 408/UBND-NC V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng theo Kế hoạch của UBND tỉnh năm 2022 03-06-2022
276 417/UBND-NC V/v báo cáo tình hình nâng cao điểm số, duy trì thứ hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 06 tháng đầu năm 2022 03-06-2022
277 931/QĐ-UBND V/v Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán KP Lập quy trình vận hành các hồ chứa nước Biều Qua, xã Long Sơn 03-06-2022
278 191/BC-UBND V/v thực hiện Kết luận thanh tra số 311/KL-TTr ngày 09/8/2019 của Chánh thanh tra Bộ LĐTBXH 03-06-2022
279 194/BC-UBND V/v chỉ đạo thực hiện công tác tuần 23 và KH tuần 24 của UBND huyện 03-06-2022
280 421/UBND-KTTH V/v du kien nhiem vu thuc hien Chuong trinh giam ngheo 2021-2025 03-06-2022
281 24/LT-UBND lịch tuần 24 03-06-2022
282 400/UBND-KTTH V/v thẩm định bản đồ địa chính khu đất phục vụ công tác bồi thường, GPMB và thu hồi đất, giao đất công trình Xây dựng Nhà trực vận hành Tổ quản lý điện Tổng hợp ML 01-06-2022
283 403/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo NQ của HĐND tỉnh 01-06-2022
284 190/BC-UBND V/v báo cáo kết quả tiêm chuẩn vắc xin phòng covid-19 cho người 18 tuổi trở lên 01-06-2022
285 402/UBND-KTTH V/v góp ý về hoạt động của Quý hỗ trợ phát triển HTX 01-06-2022
286 401/UBND-KTTH V/v điều chỉnh, bổ sung vị trí tờ bản đồ và quy mô diện tích vào Kế hoạch SDĐ năm 2022 của huyện ML để thực hiện đấu giá QSDĐ tại KDC thôn 2 01-06-2022
287 390/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo QĐ điều chỉnh bổ sung QĐ số 1444 của UBND tỉnh 01-06-2022
288 913/QĐ-UBND V/v thành lập đoàn thanh tra trách nhiệm của phòng TNMT trong việc thực hiện PL về tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh công tác phòng chống tham nhũng 01-06-2022
289 62/KH-UBND V/v tổ chức tổng kết 20 năm trkhai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của CP trên đbàn huyện Minh Long 01-06-2022
290 868/QĐ-UBND V/v khen thưởng tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi cuwucj chiến binh gương mẫu gđ 2017-2022 01-06-2022
291 202-209/TB-UBND V/v thu hồi đất của tổ chức, cá nhân đang quản lý sử dụng đất để xây dựng công trình: NVH, sân thể thao thôn Hà Bôi 01-06-2022
292 210-214/TB-UBND V/v thu hồi đất của tổ chức, cá nhân đang quản lý sử dụng đất để xây dựng: Trụ điện 22KV thuộc dự án Điểm đinh canh định cư tập trung Đồng Tranh 01-06-2022
293 201/TB-UBND V/v công bố công khai danh mục công trình,dự án bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Minh Long 01-06-2022
294 406/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022-2023 01-06-2022
295 407/UBND-VX V/v tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ ứng dụng chữ ký số trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc 01-06-2022
296 09-12/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của UBND xã Long Môn đang QLSD đất tại thôn Lang Trê xã LMôn để XD công trình: Đường Long Môn đi Sơn Cao Sơn Hà 01-06-2022
297 184/BC-UBND V/v thực hiện chỉ tiêu 7.6 của chỉ số thành phần 7 tính năng động của chính quyền tỉnh 06 tháng năm 2022 trên địa bàn huyện Minh long 01-06-2022
298 179/BC-UBND V/v rà soát đánh giá việc ứng dụng các phần mềm điện tử hiện nay và việc áp dụng hệ thoonga QL chất lượng trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Minh Long 01-06-2022
299 404/UBND-KTTH V/v xin xác định thửa đất (tính theo bảng giá đất) để làm cơ sở xác định giá đất khởi điểm đấu giá QSD đất đối với thửa đất số 15, tờ bản đồ số 10, xã Long Hiệp huyện Minh Long 01-06-2022
300 399/UBND-VX V/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ thuê cho người lao động 31-05-2022
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2810

Tổng số lượt xem: 10981880