Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
301 188/BC-UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2022 kỳ báo cáo: Tháng 05 và ước tính 06 năm 2022 31-05-2022
302 396/UBND-NC V/v báo cáo việc thực hiện công tác theo dõi thi hành PL phục vụ đoàn kiểm tra của STP 31-05-2022
303 397/UBND-NC V/v báo cáo việc thực hiện ban hành VB quy phạm PL phục vụ đoàn kiểm tra của STP 31-05-2022
304 910/QĐ-UBND V/v ban hành KH xét hoàn thành chương trình tiểu học xét tốt nghiệp THCS năm 2022 31-05-2022
305 911/QĐ-UBND V/v ban hành KH tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 31-05-2022
306 178/BC-UBND V/v báo cáo tình hình thực phát triển KTXH QPAN6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 30-05-2022
307 42/BC-HĐND V/v giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động thẩm tra tổ chức kỳ họp HĐND của TTHĐND các ban HĐND huyện 30-05-2022
308 395/UBND-NC V/v báo cáo kết quả 4 năm thực hiện QĐ số 436 của UBNDTỉnh 30-05-2022
309 394/UBND-NC V/v hướng dẫn sử dụng một số chức năng trên hệ thống thông tin đăng ký và QL hộ tịch 30-05-2022
310 394/UBND-NC V/v hướng dẫn sử dụng một số chức năng trên hệ thống thông tin đăng ký và QL hộ tịch 30-05-2022
311 61/KH-UBND V/v kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày TBLS 30-05-2022
312 398/UBND-VX V/v báo cáo kết quả tiêm chuẩn vắc xin phòng covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên 30-05-2022
313 186/BC-UBND V/v báo cáo hoạt động hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 30-05-2022
314 883/QĐ-UBND V/v ban hành KH triển khai thực hiện chương trình sức khỏa học đường gđ 2021-2025 trên địa bàn huyện Minh Long 27-05-2022
315 23/LT-UBND Lịch làm việc của TTHU-HĐND-UBND huyện Minh Long 27-05-2022
316 165/BC-UBND V/v đánh giá thực hiện NĐ số 129 của CP quy định về QL sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn huyện 27-05-2022
317 872/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn huyện Minh Long 27-05-2022
318 183/BC-UBND V/v báo cáo chỉ đạo thực hiện công tác tuần 22 và KH tuần 23 của UBND huyện 27-05-2022
319 382/UBND-KTTH V/v tổ chức tổng kết đánh giá 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo NĐ số 78 của chính phủ 27-05-2022
320 182/BC-UBND V/v thống kê các vướng mắc trong công tác cấp, hủy số định danh cho công dân đăng ký khai sinh và việc sai lệch thông tin dữ liệu khai sinh 27-05-2022
321 387/UBND-KTTH V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05 tháng 6 ngày đại dương thế giới tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển và hải đảo năm 2022 26-05-2022
322 388/UBND-KTTH V/v tiếp nhận xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường 26-05-2022
323 41/BC-HĐND V/v báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri huyện MInh Long 26-05-2022
324 40/BC-HĐND V/v báo cáo đánh giá kết quảgiải quyết trả lời kiến nghị của cử tri nêu tại báo cáo số 70 của UBND TQN 26-05-2022
325 39/BC-UBND V/v báo cáo kết quả hoạt động của TTHĐND tổ đại biểu, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xxa và các đơn vị liên quan trong 6 tháng đầu năm và pghuwowng hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 26-05-2022
326 386/UBND-VX V/v cử cán bộ công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2022 26-05-2022
327 379/UBND-NC V/v thống kê các vướng mắc trong công tác cấp hủy số định danh cho công dân đăng ký khai sinh và việc sai lệch trông tin dữ liệu khai sinh 25-05-2022
328 384/UBND-KTTH V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện 25-05-2022
329 60/KH-UBND V/v triển khai Tháng hành động vì Trẻ em năm 2022 25-05-2022
330 200/TB-UBND V/v kết luận của đồng chí Đinh Văn Điết của CT UBND huyện về việc BV khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện 25-05-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1989

Tổng số lượt xem: 13832634