Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
31 263/BC-UBND V/v báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 27 và KH tuần 28/2022 của UBND huyện 01-07-2022
32 260/BC-UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện CTMTQG XD NTM 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 01-07-2022
33 38/TTr-UBND V/v Phê duyệt phương án hệ số điều chỉnh giá đất đối với từng loại đất, vị trí đất để tính tiền bồi thường công trình: Xây dựng trụ điện 22kV của Dự án Điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, Xã Long Mai 01-07-2022
34 1048/QĐ-UBND V/v Phê duyệt danh sách hộ nghèo và hộ chính sách BTXH được hỗ trợ tiền điện quý I và quý II năm 2022 01-07-2022
35 28/LT-UBND LỊCH TUẦN 28 01-07-2022
36 516/UBND-VX V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết 01-07-2022
37 517/UBND-VX V/v báo cáo kết quả tiêm vắc xin covid-19 01-07-2022
38 513/UBND-KTTH V/v thống nhất công nhận hiện trạng sử dụng đất, loại đất, diện tích, chủ sử dụng đất đối với thửa đất chưa có giấy tờ về QSD đất để làm cơ sở áp giá bồi thường và thẩm định bản đồ thực hiện công trình: Xây dựng trụ điện 22kV của Dự án Điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, Xã Long Mai 01-07-2022
39 68/KH-UBND V/v kế hoạch triển khai thực hiện QĐ số 2074/QĐ-TTg của TTCP về việc ban hành KH triển khai thực hiện CT số 06 của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác XD gia đình trong tình hình mới gđ 2022-2030 trên địa bàn huyện Minh Long 01-07-2022
40 245/BC-UBND V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 19/NQ-TW 01-07-2022
41 257/BC-UBND V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của BBT (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn 30-06-2022
42 505/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo QĐ ban hành hướng dẫn chi tiết về tiêu chí CCN thuộc tiêu chí kinh tế trong bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cáo gđ 2021-2025 30-06-2022
43 36/TTr-UBND V/v đề nghị thẩm định phê duyệt đề án vị trí việc làm và cơ cấu nghạch công chức trong các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện Minh Long 30-06-2022
44 506/UBND-KTTH V/v báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị sau giám sát TT HĐND huyện và các ban HĐND huyện trong năm 2020,2021 30-06-2022
45 504/UBND-VX V/v đăng ký tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức, viên chức Bộ phận một cửa cấp huyện, xã 30-06-2022
46 507/UBND-KTTH V/v tham gia góp ý dự thảo thông tư sửa đổi thông tư của BTCTrkhai thực hiện QĐ số 2074/QĐ-TTg 30-06-2022
47 285/TB-UBND V/v thông báo kết luận của đồng chí Đinh Văn Điết chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo về tình hình PT KTXH tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022 30-06-2022
48 256/BC-UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II, xây dựng nhiệm vụ quý III/2022 30-06-2022
49 1030/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh ATTP trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn huyện 30-06-2022
50 254/BC-UBND V/v báo cáo thực hiện công tác chuyển đổi số 06 tháng đầu năm nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 30-06-2022
51 37/TTr-UBND V/v đề nghị bổ nhiệm nghạch thanh tra viên 30-06-2022
52 508/UBND-VX V/v đề xuất nhu cầu vắc xin phòng covid-19 cho các nhóm đối tượng trong tháng 7/2022 30-06-2022
53 48/NQ-HĐND V/v phê chuẩn danh sách bổ sung ủy viên Ban KTXH HĐND huyện Minh long khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 29-06-2022
54 493/UBND-KTTH Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch sản xuất thí điểm giống kháng bệnh Virus khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh niên vụ 2022-2023. 29-06-2022
55 494/UBND-KTTH V/v tham gia ý kiến về việc thủ tục chấp thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tại xã Long Mai, huyện Minh Long 29-06-2022
56 488/UBND-VX V/v góp ý dự thảo KH thực hiện NQ số 06 của UBND Tỉnh về công tác dân tộc 29-06-2022
57 499/UBND-KTTH V/v rà soát các tiêu chí NTM trên đbàn các xã, hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt được trong thời gian qua và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng KDC nông thôn kiểu mẫu trên đbàn xã Long Sơn 29-06-2022
58 500/UBND-KTTH V/v thống kê dữ liệu nghành chăn nuôi 29-06-2022
59 139/QĐ-UBND V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 29-06-2022
60 138/QĐ-UBND V/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 29-06-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 504

Tổng số lượt xem: 15088837