Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
61 224/BC-UBND V/v sơ kết 5 năm thực hiện QĐ số 99 của Ban Bí thư 29-06-2022
62 501/UBND-KTTH V/v báo cáo kết quả công tác quản lý ATTP nông, lâm thủy sản; Vật tư nông nghiệp 6 tháng đầu năm, trkhai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 29-06-2022
63 502/UBND-VX V/v ban hành và công bố công khai Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ 29-06-2022
64 503/UBND-NC V/v quán triệt, trkhai thực hiện KL số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của BCT 29-06-2022
65 490/UBND-NC V/v tham gia góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác phần mềm quản lý thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi 29-06-2022
66 481a/UBND-VX V/v góp ý dự thảo quy định mức chi QL phí nguồn NSTW thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với CM 29-06-2022
67 251/BC-UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND, ngày 08/9/2021 của HĐND tỉnh QN về quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn TQN 29-06-2022
68 47/NQ-HĐND V/v cho thôi làm ủy viên Ban KTXH HĐND huyện Minh long khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối vơi ông Đinh Văn Lâm 29-06-2022
69 252/BC-UBND V/v báo cáo tình hình phát triển KTXH, HTX 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 29-06-2022
70 242/BC-UBND V/v báo cáo tổng kết đánh giá tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã gđ 2016-2021 29-06-2022
71 495/UBND-KTTH V/v xác nhận thông tin đất chuyên trồng lúa nước chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp để thực hiện công trình: Xây mới phòng làm việc cho BGH Trường MNAD (gđ1, Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng Trường MNAD) 28-06-2022
72 496/UBND-KTTH V/v xác nhận thông tin đất chuyên trồng lúa nước chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp để thực hiện công trình: Đường Long Môn đi Sơn Cao, Sơn Hà 28-06-2022
73 497/UBND-KTTH V/v xác nhận thông tin đất chuyên trồng lúa nước chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp để thực hiện công trình: Đường bờ tả sông Phước Giang (gđ 2) 28-06-2022
74 498/UBND-KTTH V/v xác nhận thông tin đất chuyên trồng lúa nước chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp để thực hiện công trình: NVH và sân thể thao thôn Long Thượng 28-06-2022
75 249/BC-UBND V/v xác nhận thông tin đất chuyên trồng lúa nước chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp để thực hiện công trình: NVH và sân thể thao thôn Long Thượng 28-06-2022
76 47/BA-HĐND V/v báo cáo kết quả hoạt động của TTHĐND tổ đại biểu HĐND cấp huyện cấp xã và các đơn vị liên quan trong tháng 6 và nhiệm vụ trong tháng 7 năm 2022 27-06-2022
77 46/BC-HĐND V/v kết quả hoạt động của TT các ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 27-06-2022
78 1027/QĐ-UBND V/v thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC và kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2022 tại các cơ quan đơn vị 27-06-2022
79 66/KH-UBND V/v tổ chức thực hiện Ngày PL nước Cộng hòa XHCN VN năm 2022 trên địa bàn huyện 27-06-2022
80 491/UBND-KTTH V/v tham gia góp ý dự thảo luật giá (sửa đổi) 27-06-2022
81 480a/UBND-KTTH V/v tham gia góp ý dự thảo thông tư sửa đổi thông tư số 45 của bộ tài chính 27-06-2022
82 470a/UBND-KTTH V/v tham gia góp ý dự thảo quy chế QL sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ PT chính thức của cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho VN trên địa bàn TQN 27-06-2022
83 492/UBND-KTTH V/v chấp thuận Phương án sử dụng tầng đất mặt của đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước 27-06-2022
84 67/KH-UBND V/v tổ chức lễ truy điệu đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ đã hy sinh tại xã Long Môn quy tập về nghĩa trang huyện 27-06-2022
85 227/BC-UBND V/v báo cáo bổ sung nội dung thông tin thực hành tiết kiệm chống lãng phí gđ 2016-2021 24-06-2022
86 248/BC/UBND V/v kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 26 và KH tuần 27 của UBDN huyện 24-06-2022
87 27/LT-UBND lịch tuần 27 24-06-2022
88 481/UBND-VX V/v giảm lãi xuất cho vay các chương trình tín dụng chính sách NHCSXH theo NĐ số 36 của CP 24-06-2022
89 229/BC-UBND V/v báo cáo kết quả 04 năm thực QĐ số 436 của UBNDTQN 24-06-2022
90 1013/QĐ-UBND V/v ban hành KH triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng covid-19 liều nhắc lại lần 2 trên địa bàn huyện Minh Long năm 2022 24-06-2022
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2817

Tổng số lượt xem: 10982047