Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
91 284/TB-UBND V/v phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khảo sát lập các dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lỡ đất, lũ ống, lũ quét gđ 2021-2025 trên địa bàn xã 24-06-2022
92 489/UBND-VX V/v đề nghị xử lý sụt lún đất gây sạt lỡ và gãy đỗ tường rào nuwat phòng làm việc trụ sở phòng GD&ĐT huyện Minh Long 24-06-2022
93 230/BC-UBND V/v tình hình thực hiện các quy định của PL trong công tác quy hoạch hoạt động đầu tư XD trên địa bàn huyện Minh Long năm 2022 24-06-2022
94 247/BC-UBND V/v đăng ký nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm 2022 24-06-2022
95 236/BC-UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện việc bố trí công tác cho sinh viên cử tuyển 23-06-2022
96 484/UBND-VX V/v thống nhất ý kiến tổ chức cất bốc, quy tập, hài cốt liệt sĩ theo Kế hoạch của BCHQS huyện Minh Long 23-06-2022
97 243/BC-UBND V/v báo cáo công tác thanh tra TCD giải quyết khiếu nại tố cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 23-06-2022
98 115-124/QĐ-UBND V/v thu hồi diện tích đất của hộ gia đình, cá nhâ, tổ chức đang sử dụng đất tại xã Long Mai để thực hiện công trình: Kè chống sạt lở bờ tả từ hạ lưu cầu Dư Hữu – Nhà ông Long thôn Dư Hữu 23-06-2022
99 127-132/QĐ-UBND V/v thu hồi diện tích đất của hộ gia đình, cá nhâ, tổ chức đang sử dụng đất tại xã Long Mai để thực hiện công trình: NVH và sân Thể thao thôn Long Thượng 23-06-2022
100 133-137/QĐ-UBND V/v thu hồi diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đang sử dụng đất tại xã Long Mai để thực hiện công trình: NVH và sân Thể thao thôn Trung Thượng 23-06-2022
101 1021/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường của Dự án: Nhà máy sản xuất các SP từ gỗ của công ty TNHH Minh Long Thành 23-06-2022
102 65/KH-UBND V/v triển khai thực hiện NĐ số 60 của CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 23-06-2022
103 244/BC-UBND V/v báo cáo kế hoạch PT GD và dự toán NSNN năm 2023 và KH NS 3 năm 2023-2025 23-06-2022
104 485/UBND-NC V/v nêu cao trách nhiệm trong việc tham mưu xử lý vụ việc vi phạm hành chính 23-06-2022
105 486/UBND-VX V/v đẩy mạnh tiêm chuẩng vắc xin phòng covid-19 liều nhắc lại 23-06-2022
106 487/UBND-VX V/v chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượi bia 23-06-2022
107 64/KH-UBND V/v kế hoạch triển khai thực hiện NQ số 54 của chính phủ trên địa bàn huyện Minh Long 22-06-2022
108 21/TTr-HĐND V/v chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện Minh Long khóa XII 22-06-2022
109 239/BC-UBND V/v đánh giá việc thực hiện chính sách đối với Giáo viên vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng cớ điều kiện KT-XH ĐBKK 22-06-2022
110 237/BC-UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường QL đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã QLSD trên địa bàn huyện Minh Long 22-06-2022
111 241/BC-UBND V/v báo cáo thực trạng áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) đối với các dự án đầu tư trên đbàn huyện ML 22-06-2022
112 483/UBND-NC V/v tham gia ý kiến dự thảo QĐ của UBND tỉnh QN 22-06-2022
113 482/UBND-KTTH V/v tham gia ý kiến dự thảo QĐ của UBND tỉnh QN 22-06-2022
114 479/UBND-KTTH Về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2023 địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 22-06-2022
115 480/UBND-KTTH V/v xác nhận thông tin đất chuyên trồng lúa nước chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án: Xây dựng Nhà trực vận hành Tổ quản lý điện Tổng hợp Minh Long 22-06-2022
116 475/UBND-VX V/v tập trung chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 22-06-2022
117 476/UBND-VX V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Ngãi vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 22-06-2022
118 477/UBND-VX V/v lập danh sách hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện quý I và quý II/2022 22-06-2022
119 472/UBND-KTTH V/v báo cáo tình hình phát triển KTTT, HTX 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 22-06-2022
120 473/UBND-KTTH V/v tiếp tục tăng cường thực hiện trách nhiệm BVR, PCCCR trên lâm phần, địa bàn quản lý 22-06-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2414

Tổng số lượt xem: 11113594