Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
181 209/BC-UBND V/v báo cáo công tác thanh tra tiếp công dân khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng quý II 16-06-2022
182 460/UBND-KTTH V/v cung cấp thông tin các cơ sở sx nhập khẩu sản xuất tiêu thụ và tái chế liệu kim loại 16-06-2022
183 213/BC-UBND V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các NĐ của CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác TS kết cấu hạ tầng giao thông 16-06-2022
184 58/HĐND-VP V/v phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 15-06-2022
185 57/KH-UBND V/v kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2021 15-06-2022
186 450/UBND-KTTH V/v báo cáo nội dung thông tin thực hành tiết kiệm chống lãng phí gđ 2016-2021 15-06-2022
187 449/UBND-VX V/v tổng hợp đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 liều nhắc lại 15-06-2022
188 442/UBND-NC V/v báo cáo chương trình XD chính quyền kiến tạo phát triển liêm chính hành dộng phục vụ nhân dân 14-06-2022
189 25/TTr-UBND V/v thẩm định thiết kế XD triển khai sau thiết kế cơ sở 14-06-2022
190 797/QĐ-UBND V/v kiện toàn ban giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã Long Mai 14-06-2022
191 443/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo thông tư quy định chế độ QL tính hao mòn TS kết cấu hạ tầng cấp nước sạch của bộ trưởng BTC 14-06-2022
192 43/BC-ĐGS V/v kết quả giám sát việc thực NQ số 41 của HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vùng chuyên cây chè huyện Minh Long 14-06-2022
193 441/UBND-NC V/v khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện công tác DVCQ 6 tháng đầu năm 2022 14-06-2022
194 217/BC-UBND V/v đề xuất nhu cầu đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện chương trình MTQGPTKTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi 14-06-2022
195 440/UBND-KTTH V/v chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 14-06-2022
196 216/BC-UBND V/v kết quả thực hiện CT số 17 của TTCP vfa chỉ thị số 21 của BTV TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vến đề an toàn VS thực phẩm trong tình hình mới của huyện Minh Long trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 14-06-2022
197 444/UBND-KTTH V/v thẩm định thiết kế XD triển khai sau thiết kế cơ sở 14-06-2022
198 218-224/TB-UBND V/v thu hồi đất của UBND xã Long Hiệp đang QL sử dụng để XD CT: Nâng cấp hệ thống thoát nước Đồng Vông -Đồng Nguyên (GĐ 1) ĐĐXD: Xã Long Hiệp huyện Minh Long 13-06-2022
199 16-50/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của hộ ga đình cá nhân đang QLSD để giao đất XDCT: đường Long Môn đi Sơn Cao Sơn Hà 13-06-2022
200 51-79/QĐ-UBND V/v thu hồi đất của hộ ga đình cá nhân đang QLSD để giao đất XDCT: đường Long Môn đi Sơn Cao Sơn Hà 13-06-2022
201 976/QĐ-UBND V/v thành lập tổ kiểm tra để kiểm tra các CT: dự án dự kiến thực hiện đầu tư năm 2022-2023 13-06-2022
202 21/QĐ-HĐND V/v thành lập đoàn giám sát của ban KTXH HĐND huyện về đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số gđ 2015-2025 13-06-2022
203 439/UBND-KTTH V/v đăng ký nội dung trình kỳ họp HĐND huyện thường lệ giữa năm 2022 13-06-2022
204 24/TTr-UBND V/v thẩm định điều chỉnh bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư XDCT: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Gò Tranh giữa, xã Long Sơn huyện Minh Long 13-06-2022
205 23/TTr-UBND V/v thẩm định điều chỉnh bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư XDCT:chỉnh trang trung tâm huyện 13-06-2022
206 63/KH-UBND V/v tổ chức thực hiện công tác kiểm tra liên nghành về tình hình thực hiện PL kinh doanh trên địa bàn huyện MLong năm 2022 13-06-2022
207 978/QĐ-UBND V/v giao chỉ tiêu thực hiện BHXH tự nguyện và BHYT hộ gđ năm 2022 13-06-2022
208 201/BC-UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc chỉ số Tính Minh Bạch 6 tháng đầu năm 2022 của huyện Minh Long 10-06-2022
209 434/UBND-VX V/v phối hợp tuyên truyền trên tạp chí doanh nghiệp và thương mại 10-06-2022
210 438/UBND-NC V/v tham gia góp ý hồ sơ dự thảo NQ của HĐND tỉnh 10-06-2022
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2473

Tổng số lượt xem: 10983354