Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
211 212/BC-UBND V/v báo cáo kiểm tra xác định 04 mộ đang an táng trong nghĩa trang liệt sĩ xã Long Sơn huyện Minh Long 10-06-2022
212 885/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB (đợt 2) Dự án: Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi 10-06-2022
213 81-105/QĐ-UBND V/v thu hồi một phaand iện tchs đất của các hộ gia đình các nhân và tổ chức đang sử dụng đất tại xã Thanh An để thực hiện công trìnhđường tránh lũ, cứu nạn cứu hộ các huyện vùng tây Quảng Ngãi (Ba Tơ- Minh Long-Sơn Hà) 10-06-2022
214 24/KH-HĐND V/v kế hoạch tổ chức hội nghị trực báo 6 tháng đầu năm 2022 của TTHĐND huyện 10-06-2022
215 25/LT-UBND Lịch tuần 25 10-06-2022
216 205/BC-UBND V/v báo cáo cung cấp số liệu theo yêu cầu của kiểm toán nhà nước 10-06-2022
217 213/BC-UBND V/v báo cáo chỉ đạo thực hiện công tác tuần 24 và kế hoạch tuần 25 10-06-2022
218 214/BC-UBND V/v góp ý dự thảo NQ quy định giảm phí lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh khi thực hiện các TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh 10-06-2022
219 106-113/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất thuộc KDC thôn , xã Long Hiệp huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi 10-06-2022
220 211/BC-UBND V/v báo cáo tình hình bố trí KP cho GD theo yêu cầu NQ số 41 của Quốc Hội 10-06-2022
221 210/BC-UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện NĐ số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của CP 10-06-2022
222 192/BC-UBND V/v báo cáo công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2022 10-06-2022
223 206/BC-UBND V/v thông tin Dự án đầu tư có vồn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Minh Long 09-06-2022
224 203/BC-UBND V/v báo cáo tình hình QL sử dụng quỹ nhà ó tái định cư trên địa bàn huyện Minh Long 09-06-2022
225 430/UBND-KTTH V/v tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất 09-06-2022
226 194a/BC-UBND V/v báo cáo tình hình công tác soạn thảo ban hành tự kiểm tra và một số nội dung có liên quan đến VB QPPL trên địa bàn huyện Minh Long từ năm 2019 đến năm 2021 09-06-2022
227 198/BC-UBND V/v đánh giá thực hiện NĐ số 70 của chính phủ trên địa bàn huyện Minh Long 09-06-2022
228 200/BC-UBND V/v rà soát và đề xuất điều chỉnh KH vốn đầu tư công năm 2022 nguồn NS địa phương trên địa bàn huyện Minh Long 09-06-2022
229 207/BC-UBND V/v thống kê sô liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Minh Long, tính đến ngày 08/6/2022 09-06-2022
230 433/UBND-KTTH V/v góp ý báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước biều qua huyện Minh Long 09-06-2022
231 969/QĐ-UBND V/v Phê duyệt mô hình trồng cây Gỗ lớn năm 2022 địa điểm: khoản 4, tiểu khu 280 xã Long Môn huyện Minh Long 09-06-2022
232 428/UBND-KTTH V/v đăng ký chủ thể sản phẩm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 trên đbàn 3 xã: L.Hiệp, L.Môn và T.An 09-06-2022
233 366/UBND-KTTH V/v thảo dỡ phần lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè vi phạm chỉ giới hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường trung tâm xã Long Hiệp 09-06-2022
234 187/BC-UBND V/v báo cáo tình hình kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo NĐ số 59 của chính phủ 09-06-2022
235 427/UBND-KTTH V/v đề xuất nhu cầu đầu tư công trung hạn năm 2021-2025 và anawm 2022 thực hiện CTMTQGPTKTXH đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 08-06-2022
236 422/UBND-KTTH V/v đăng ký tham dự lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý kết hợp phổ biến các VB QPPL về an toàn thực phẩm nghành công Thương 08-06-2022
237 426/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo thông tư của Bộ khoa học và công nghệ 08-06-2022
238 423/UBND-NC V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận của chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 08-06-2022
239 425/UBND-NC V/v rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm 2022 08-06-2022
240 195/BC-UBND V/v thống kê số liệu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Minh Long 08-06-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 666

Tổng số lượt xem: 15088730