Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
241 165/BC-UBND V/v đánh giá thực hiện NĐ số 129 của chính phủ quy định về QL sử dụng kgai thác TS kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn huyện 08-06-2022
242 197/BC-UBND V/v kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành PL của UBND huyện Minh Long trong thời gian 2021 và năm 2022 (tính đến thời điểm báo cáo) 08-06-2022
243 57/HĐND-VP V/v tham gia góp ý dự thảo nội dung giám sát của HĐND huyện năm 2023 08-06-2022
244 56/HĐN-VP V/v gửi danh sách đại biểu tham dự hội nghị trực báo tháng 6 đầu năm 2022 của TTHĐND tỉnh 08-06-2022
245 424/UBND-KTTH V/v cung cấp thông tin PCTN 08-06-2022
246 199/BC-UBNS V/v báo cáo kết quả rà soát danh mục ao hồ đầm phá không được san lấp để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 08-06-2022
247 204/BC-UBND V/v trả lời các ý kiến kiến nghị của nhân dân xã Thanh An 08-06-2022
248 959-964/QĐ-UBND V/v thành lập hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2022 08-06-2022
249 196/BC-UBND V/v rà soát bổ sung danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư công thuộc CTMTQGPTKTXH vùng đồng bào dân tộc TS và miền núi gđ 2021-2025 trên địa bàn huyện Minh Long 07-06-2022
250 185/BC-UBND V/v tổng hợp danh sách cán bộ công chức tập huấn bồi dưỡng dưỡng kiến thức dân tộc năm 2022 06-06-2022
251 2776/QĐ-UBND V/v ban hành kế hoạch chuyển dổi vị trí công tác đối với công chức viên chức trực thuộc UBND huyện trên địa bàn huyện Minh Long 03-06-2022
252 23/KH-UBND V/v phối hợp đi công tác cơ sở tại thôn Gò Tranh xã Long Sơn huyện Minh Long 03-06-2022
253 178a/BC-UBND V/v báo cáo thực hiện các chính sách dân tộc từ năm 2019-2021 trên địa bàn huyện Minh Long 03-06-2022
254 353/UBND-KTTH V/v tăng cường QL BV kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang ATGT trên các tuyến đường huyện 03-06-2022
255 52/HĐND-VP V/v xem xét trả lowig ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 03-06-2022
256 405/UBND-NC V/v báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc chỉ số Tính Minh Bạch 06 tháng đầu năm 03-06-2022
257 53/HĐND-VP V/v đăng ký nội dung phát biểu chất vấn của ĐBHĐ huyện tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 03-06-2022
258 177/BC-UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện công bảo đảm trật tự ATGT 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối naewm 2022 trên địa bàn huyện Minh Long 03-06-2022
259 411/UBND-KTTH V/v đăng ký và chuẩn bị nội dung trình HĐND huyện khóa XII tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 03-06-2022
260 414/UBND-NC V/v báo cáo trả lời các ý kiến kiến nghị của nhân dân xã Thnah An 03-06-2022
261 189/BC-UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện NQ số 02 của TTCP trong 6 tháng đầu năm 2022 huyện Minh Long 03-06-2022
262 391/UBND-KTTH V/v cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KTKT công trình: Nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND huyện; Hạng mục: Hội trường UBND huyện 03-06-2022
263 181/BC-UBND V/v đấu giá QSD đất đối với thửa đất số 15, tờ bản đồ số 10, thôn 2, Long Hiệp 03-06-2022
264 193/BC-UBND V/v báo cáo triển khai áp dụng định mức dự toán thu gôm vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 03-06-2022
265 914/QĐ-UBND V/v thành lập BCĐ tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo theo NĐ 78/2002/NĐ-CP 03-06-2022
266 392/UBND-KTTH V/v cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Chỉnh trang Trung tâm huyện; Hạng mục: Quảng trường, sna nền, kè, vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và công viên cây xanh 03-06-2022
267 163/BC-UBND V/v báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện CT số 10 của CT UBND TQN 03-06-2022
268 393/UBND-KTTH V/v cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KTKT dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng KDC Gò Tranh giữa 03-06-2022
269 420/UBND-KTTH V/v báo cáo kết quả thực hiện CTMTQG XDNTM 6 tháng đầu năm 2022 03-06-2022
270 419/UBND-KTTH V/v cho gia hạn thực hiện QĐ số 84/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 03-06-2022
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2612

Tổng số lượt xem: 10982727