Tổng quan
Bộ Thủ tục hành chính của Công An Minh Long
Các chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh
Bộ máy tổ chức
Kinh tế - Xã hội
Tin tức - Sự kiện
Hệ thống văn bản
ISO 9001:2008 UBND Huyện
Tải tài liệu
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Hôm nay: 132
Hôm qua: 244
Tuần này: 132
Tuần trước: 2,960
Tháng này: 52,257
Tháng trước: 52,401
Tổng lượt truy cập: 555,204
Số người online: 17
 
Tin tức - Sự kiện >> KINH TẾ - VĂN HÓA
(Đăng lúc: 01/09/2017 02:34:17 PM)
Tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2017 trên địa bàn huyện Minh Long
Mô hình giống cây keo mỡ tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông lâm nghiệp Đoàn kết.
Kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là Hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng trong phát triển Kinh tế xã hội đất nước. KTTT luôn được Đảng và Nhà nước khuyến khích phát triển và được khẳng định trong các Nghị quyết đại hội của Đảng: “Kinh tế tập thể cùng với khu vực kinh tế nhà nước dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân”.

Những năm gần đây, hoạt động của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Minh Long có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong khu vực kinh tế tập thể, góp phần quan trọng trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn. UBND huyện Minh Long xác định định hướng chung phát triển kinh tế tập thể năm 2017 là tiếp tục khuyến khích thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; nâng cao hiệu quả đóng góp của khu vực kinh tế tập thể vào tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Minh Long có 02 hợp tác xã được thành lập trong năm 2016 (Hợp tác xã nông nghiệp Long Hiệp và HTX Dịch vụ nông lâm nghiệp Đoàn Kết), bước đầu đang đi vào hoạt động nên chưa có doanh thu. Trong đó, Hợp tác xã nông nghiệp Long Hiệp có tất cả 35 xã viên, tồng vốn góp là 310 triệu đồng; mức góp vốn ít nhất là 2 triệu đồng, cao nhất là 50 triệu đồng. HTX Dịch vụ nông lâm nghiệp Đoàn Kết có tất cả 7 xã viên, tổng vốn góp là 300 triệu đồng, mức góp vốn ít nhất là 15 triệu đồng, cao nhất là 60 triệu đồng. Cả hai Hợp tác xã chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, thủy lợi, sản phẩm chủ yếu là cung cấp các cây, con giống, cung cấp phân bón, thuốc trừ sâu cho người dân; cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Năm 2017, số lượt người tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hợp tác xã là 06 người với tổng kinh phí hổ trợ từ nguồn vốn Chương trình MTQG XDNTM là 3 triệu đồng. Kế hoạch năm 2018 có 12 lượt người tham gia lớp bồi dưỡng với tổng kinh phí hỗ trợ là 10 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG XD NTM.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển KTTT trên địa bàn huyện Minh Long vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: việc cập nhật cũng như thu thập, nghiên cứu văn bản còn lúng túng, thiếu sót nhất là các văn bản hướng dẫn, phối kết hợp giữa nhà nước với các hợp tác xã, tạo điều kiện cho các hợp tác xã hoạt động theo đúng định hướng của huyện cũng như của tỉnh đề ra. Phần lớn các Hợp tác xã có quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh còn đơn điệu, chưa tích cực huy động các nguồn lực nội tại để phát triển, chưa có hình thức liên kết Hợp tác xã với các tổ chức doanh nghiệp, khả năng đóng góp vào ngân sách còn hạn chế…

Trước yêu cầu đổi mới trong xu thế hội nhập, phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian tới, các cấp các ngành phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền quán triệt, triển khai Luật HTX năm 2012 và các văn bản chỉ đạo khác về phát triển kinh tế tập thể để các HTX trên địa bàn thực hiện đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng được cơ chế thị trường hiện nay. Đẩy mạnh các hoạt động, tạo các nguồn lực, lồng ghép phát triển HTX vào các chương trình về việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.  Để kinh tế tập thể phát huy hiệu quả, rất cần chính sách xây dựng HTX với các hộ tham gia sản xuất theo mô hình chia sẻ lợi nhuận, đồng thời kết hợp với đào tạo về sản xuất và kinh doanh cho thành phần kinh tế tập thể. Với các bước đi nêu trên, hy vọng trong thời gian tới, kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Minh Long sẽ có bước phát triển mạnh mẽ./.

                                                                                                                 

Đức Chuẩn

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn