Tổng quan
Bộ Thủ tục hành chính của Công An Minh Long
Các chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh
Bộ máy tổ chức
Kinh tế - Xã hội
Tin tức - Sự kiện
Hệ thống văn bản
ISO 9001:2008 UBND Huyện
Tải tài liệu
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Hôm nay: 419
Hôm qua: 1,334
Tuần này: 7,787
Tuần trước: 8,890
Tháng này: 83,245
Tháng trước: 92,159
Tổng lượt truy cập: 940,988
Số người online: 57
 
Bộ Thủ tục hành chính của Công An Minh Long >> TTHC về đăng ký cấp Biển số xe
(Đăng lúc: 22/05/2018 09:50:55 AM)
Thông báo thay đổi thời gian đăng ký Xe

 

CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

CÔNG AN HUYỆN MINH LONG

 

 Số: 361/TB-CAH-QLHC                       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

               Minh Long, ngày  17 tháng 5 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi và tăng thời gian tiếp công dân đến làm thủ tục đăng ký

xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn huyện

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 343/KH-CAT-PV11(PC), ngày 26/01/2018 của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2018; Kế hoạch số 21/KH-CAH-TH, ngày 06/02/2018 của Trưởng Công an huyện Minh Long về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018.

 

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện đến làm thủ tục đăng ký xe mô tô, xe gắn máy. Công an huyện Minh Long thông báo thay đổi và tăng thời gian tiếp công dân đến làm thủ tục đăng ký xe mô tô, xe gắn máy như sau: từ 01 (một) ngày thứ 4 hàng tuần được thay đổi và tăng lên 02 (hai) ngày là thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 21/5/2018.

Nay Công an huyện Minh Long thông báo đến các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện; đề nghị Đài Truyền thanh phát lại truyền hình huyện, UBND các xã thông báo rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân biết thực hiện.

Mọi vướng mắc phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp phản ánh với Công an huyện Minh Long qua số điện thoại 0255.3887.573 hoặc 0255.3866.229 để tiếp nhận, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

-  Các phòng PV11, PX15, PC67 (theo dõi);

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;

- Đài TT-PLTH huyện (phối hợp);

-  UBND các xã;

- Lãnh đạo Công an huyện;

- Các đội nghiệp vụ;

- Công an các xã;

- Lưu: TH, QLHC.

 

 

 

 

KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

(Đã ký)

 

Thượng tá Nguyễn Kỷ

 

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn