Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Hệ thống văn bản >> Văn bản huyện
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
226. 34/QĐ-UBND 27/5/2019 V/v thu hồi GCN QSD đất; cấp lại GCNQSD đất cho ông Trần Mến và bà Trần Thị Hai, Thôn 3, Long Hiệp, Minh Long
227. 33/QĐ-UBND 27/5/2019 V/v hủy 04 GCNQSD đất đã cấp cho ông Đinh Văn Thành và bà Đinh Thị Be
228. 32/QĐ-UBND 27/5/2019 V/v Phê duyệt kế hoạch LCNT công trình: Trường MG Long Sơn; Hạng mục: 05 phòng, sân vườn, nhà xe
229. 201/BC-UBND 27/5/2019 Tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
230. 199/BC-UBND 27/5/2019 Tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai
231. 197/BC-UBND 27/5/2019 Kết quả thực hiện Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của BLĐTBXH
232. 193/BC-UBND 27/5/2019 Kết quả thực hiện công tác đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm nghiệp, lập hồ sơ, cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện Minh Long
233. 184/BC-UBND 27/5/2019 Về việc Sơ kết 02 năm thực hiện NQ số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của BCT về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
234. 49/KH-UBND 24/5/2019 Thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ PTSX thuộc CTMTQGGNBV năm 2019 trên địa bàn huyện
235. 380/UBND-KTTH 24/5/2019 V/v tham gia ý kiến đối với dự án Thủy điện Long Sơn
236. 379/UBND-KTTH 24/5/2019 đảm bảo cung cấp nguồn điện trong ngày 01/6/2019 phục vụ Đại hội đại biểu DTTS huyện Minh Long lần thứ III năm 2019
237. 378/UBND-KTTH 24/5/2019 V/v triển khai thực hiện QĐ số 614/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của CT UBNDTQN
238. 377/UBND-KTTH 24/5/2019 V/v nghiệm thu diện tích, biện pháp tưới, tiêu năm 2019 và lập dự toán KP cấp bù giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn huyện
239. 376/UBND-KTTH 24/5/2019 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 trên địa bàn huyện
240. 375/UBND-KTTH 24/5/2019 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019
241. 374/UBND-KTTH 24/5/2019 V/v khảo sát tình hình ngành nghề nông thôn và cơ giới hóa trên địa bàn huyện năm 2019
242. 373/UBND-KTTH 24/5/2019 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019
243. 371/UBND-NC 24/5/2019 V/v báo cáo số lượng CBCC lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính của huyện sinh từ ngày 01/10/1960 đến 30/11/1966 đối với Nam; Sinh từ ngày 01/10/1965 đến ngày 30/11/1971
244. 370/UBND-NC 24/5/2019 V/v trưng dụng CBCCVC tham gia phục vụ ĐHĐB DTTS huyện Minh Long lần thứ III năm 2019
245. 369/UBND-KTTH 24/5/2019 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/Nq-CP ngày 11/5/2019 của CP
246. 368/UBND-NC 24/5/2019 V/v đề nghị thỏa thuận HĐLĐ đối với nhân viên cấp dưỡng, bảo vệ và kế toán các trường thuộc UBND huyện
247. 34/TTr-UBND 24/5/2019 giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung chức danh UVUBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
248. 33/TTr-UBND 24/5/2019 V/v miễn nhiệm chức danh UVUBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Tiến Cường
249. 31/TB-UBND 24/5/2019 Kết luận của CTUBND huyện tại ngày TCD định kỳ tháng 5/2019
250. 196/BC-UBND 24/5/2019 Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /167 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn