Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Hệ thống văn bản >> Văn bản huyện
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
26. 40/TB-UBND 10/7/2019 V/v thu hồi đất của các tổ chức hộ gia đình và cá nhân đang quản lý sử dụng đất để xây dựng công trình: Trường MG Thanh An
27. 39/TB-UBND 10/7/2019 V/v thu hồi đất của các tổ chức hộ gia đình và cá nhân đang quản lý sử dụng đất để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở KDC Đồng Xoài
28. 282/BC-UBND 10/7/2019 Về việc Rà soát tổng đàn lợn thực tế hiện nay để bổ sung, cấp hoá chất từ nguồn dự trữ quốc gia cho công tác phòng, chống Dịch bệnh động vật
29. 281/BC-UBND 10/7/2019 Về việc Kết quả thực hiện công nhận nguồn giống, quản lý giống cây trồng lâm nghiệp chính trên địa bàn huyện
30. 279/BC-UBND 10/7/2019 Kết quả thực hiện ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
31. 278/BC-UBND 10/7/2019 Về việc Kết quả tiếp xúc đối thoại chính sách giảm nghèo đối với người dân ở xã Long Sơn huyện Minh Long
32. 277/BC-UBND 10/7/2019 Về việc Tình hình thực hiện việc cắt HDLD đối với nhân viên bảo vệ tại các trường học
33. 276/BC-UBND 10/7/2019 Về việc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của BBTTƯ Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
34. 274/BC-UBND 10/7/2019 Tình hình thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2018
35. 271/BC-UBND 10/7/2019 Về việc Tổng kết nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020
36. 264/BC-UBND 10/7/2019 Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện Minh Long
37. 484/UBND-VX 9/7/2019 Về việc lập danh sách đại biểu dự Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng huyện Minh Long
38. 456/UBND-NC 9/7/2019 V/v thống nhất ý kiến tổ chức quy tập hài cốt liệt sỹ theo Kế hoạch của BCH QS huyện
39. 708/HĐND 8/7/2019 V/v tổ chức đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND năm 2019
40. 635/QĐ-UBND 8/7/2019 Phê duyệt Dự toán chi phí lập Kế hoạch BVMT công trình: Đường Làng Ren đi Nước Cua, xã Long Môn
41. 631/QĐ-UBND 8/7/2019 V/v Phê duyệt kế hoạch LCNT dự án: Lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn huyện Minh Long
42. 563/QĐ-UBND 8/7/2019 V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Nâng cấp, sửa chữa kênh đập Làng Ren
43. 273/BC-UBND 8/7/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác Tuần 27 (từ ngày 01-05/7/2019) và kế hoạch tuần 28 của UBND huyện
44. 252-262a/QĐ-UBND 8/7/2019 V/v phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình để xây dựng công trình: Đường bờ hữu sông Phước Giang (đợt 1)
45. 72/KH-UBND 5/7/2019 Về việc Tổ chức Lễ truy điệu, đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ đã hy sinh tại xã Long Môn quy tập về nghĩa trang huyện
46. 71/KH-UBND 5/7/2019 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Minh Long năm 2019
47. 705/TTr-HĐND 5/7/2019 V/v xin ý kiến tổ chức kỳ họp lần thứ 11 (kỳ họp giữa năm 2019) HĐND huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
48. 634/QĐ-UBND 5/7/2019 Về việc điều chỉnh đối tượng được kiểm tra công tác CCHC năm 2019
49. 630/QĐ-UBND 5/7/2019 Về việc chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu giám sát công tác khảo sát công trình: Kè chống sạt lở KDC Đồng Xoài
50. 480/UBND-VX 5/7/2019 Về việc treo cờ Tổ quốc và băng rôn chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /176 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn