Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Hệ thống văn bản >> Văn bản huyện
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
26. 274/UBND-NC 18/4/2019 V/v đăng ký danh sách và nộp hồ sơ cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính
27. 273/UBND-KTTH 18/4/2019 V/v thống nhất kế hoạch thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ PTSX thuộc CTMTQGGNBV năm 2019
28. 250/QĐ-UBND 18/4/2019 Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu Gói thầu số 2 Lập kế hoạch BVMT công trình: KDC thôn 3, Long Hiệp
29. 249/QĐ-UBND 18/4/2019 Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu Gói thầu số 1 Đo đạc trích lục bản đồ địa chính và cắm mốc GPMB công trình: KDC thôn 3, Long Hiệp
30. 152/BC-UBND 18/4/2019 Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người gđ 2016-2020 trên đbàn huyện trong tháng 4/2019 (Từ 16/3-15/4/2019)
31. 151/BC-UBND 18/4/2019 Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm gđ 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên đbàn huyện trong tháng 4/2019 (Từ 16/3-15/4/2019)
32. 150/BC-UBND 18/4/2019 Kết quả rà soát xã/thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc CTMTQGGNBV gđ 2016-2020 trên đbàn huyện Minh Long
33. 149/BC-UBND 18/4/2019 Tổng kết đánh giá phân định vùng dtts và mn
34. 42/KH-UBND 16/4/2019 Về việc Phòng, chống dịch bệnh trên đbàn huyện Minh Long năm 2019
35. 308/QĐ-UBND 16/4/2019 V/v Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 7 toàn bộ phần xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu suối Đồng Vông
36. 272/UBND-NC 16/4/2019 Về việc hướng dẫn, giải quyết một số nội dung liên quan đến tôn giáo
37. 263/UBND-KTTH 16/4/2019 Về việc tự tổ chức tháo dở công trình: Cổng chào huyện Minh Long, khi nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 624
38. 242/QĐ-UBND 16/4/2019 V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Trường TH Thanh An
39. 241/QĐ-UBND 16/4/2019 V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Trường TH Long Sơn
40. 147/BC-UBND 16/4/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác Tuần 15
41. 146/BC-UBND 16/4/2019 Về việc Kết quả trkhai "Ngày Quyền của ngưởi tiêu dùng VN trên đbàn huyện Minh Long
42. 1332/QĐ-UBND 16/4/2019 V/v Phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
43. 658/HDND 15/4/2019 Về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2019
44. 645a/KH-HDND 15/4/2019 V/v tổ chức thực hện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM theo chuyên đề năm 2019
45. 41/KH-UBND 15/4/2019 Thực hiện nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019
46. 320/QĐ-UBND 15/4/2019 Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án "Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Minh Long"
47. 304/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 04 kiểm toán công trình: Trường THCS Long Hiệp
48. 303/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 03 lập kế hoạch BVMT công trình: Trường THCS An Môn
49. 302/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 01 giám sát thi công xây dựng công trình: Trường THCS An Môn
50. 300/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 trên đbàn huyện Minh Long
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /147 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn