Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Hệ thống văn bản >> Văn bản huyện
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
51. 263/UBND-KTTH 16/4/2019 Về việc tự tổ chức tháo dở công trình: Cổng chào huyện Minh Long, khi nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 624
52. 242/QĐ-UBND 16/4/2019 V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Trường TH Thanh An
53. 241/QĐ-UBND 16/4/2019 V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Trường TH Long Sơn
54. 147/BC-UBND 16/4/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác Tuần 15
55. 146/BC-UBND 16/4/2019 Về việc Kết quả trkhai "Ngày Quyền của ngưởi tiêu dùng VN trên đbàn huyện Minh Long
56. 1332/QĐ-UBND 16/4/2019 V/v Phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
57. 658/HDND 15/4/2019 Về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2019
58. 645a/KH-HDND 15/4/2019 V/v tổ chức thực hện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM theo chuyên đề năm 2019
59. 41/KH-UBND 15/4/2019 Thực hiện nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019
60. 320/QĐ-UBND 15/4/2019 Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án "Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Minh Long"
61. 304/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 04 kiểm toán công trình: Trường THCS Long Hiệp
62. 303/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 03 lập kế hoạch BVMT công trình: Trường THCS An Môn
63. 302/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 01 giám sát thi công xây dựng công trình: Trường THCS An Môn
64. 300/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 trên đbàn huyện Minh Long
65. 299/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v kiện toàn BCĐ và VPTTBCĐ Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Minh Long
66. 285-298/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v trợ cấp Bảo trợ xã hội (14)
67. 277/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v Phê duyệt Dự toán chi phí lập Kế hoạch BVMT công trình: Trường MG Long Sơn
68. 276/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v Phê duyệt Dự toán chi phí lập Kế hoạch BVMT công trình: Trường MG Long Mai
69. 269/UBND-KTTH 15/4/2019 V/v thống nhất điều chỉnh cơ cấu tổ chức đối với quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của STNMT
70. 268/UBND-NC 15/4/2019 Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang", "Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới
71. 265/UBND-KTTH 15/4/2019 Về việc đăng ký danh sách cấp quyền truy cập vào hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký HTX
72. 245/UBND-KTTH 15/4/2019 V/v góp ý Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQGXDNTM gđ 2010-2020 trên đbàn tỉnh
73. 244/UBND-NC 15/4/2019 V/v báo cáo danh sách đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện có cung cấp các TTHC cho tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao
74. 242/UBND - VX 15/4/2019 V/v đồng ý việc trích dẫn nguồn tin trang/cổng TTĐT huyện
75. 240/UBND-NC 15/4/2019 V/v góp ý dự thảo QĐ về việc công bố danh mục TTHC liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên đbàn tỉnh
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /148 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn