Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Hệ thống văn bản >> Văn bản huyện
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
76. 41/TTr-UBND 10/6/2019 V/v chủ trương và KP sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học và thực hiện các nhiệm vụ cho các Trường trên địa bàn huyện Minh Long
77. 409/UBND-NC 10/6/2019 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" và đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy năm 2019
78. 408/UBND-NC 10/6/2019 V/v đề nghị tự rà soát và báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra KT-XH trong năm 2018
79. 407/UBND-NC 10/6/2019 V/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của UBND tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tội cờ bạc trên địa bàn
80. 406/UBND-NC 10/6/2019 V/v chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra
81. 405/UBND-KTTH 10/6/2019 V/v đồng ý cho chủ trương thanh lý tài sản tại Trường TH Long Hiệp và trường THCS Thanh An
82. 404/UBND-NC 10/6/2019 V/v đồng ý tiếp nhận giáo viên thuyên chuyển công tác
83. 40/TTr-UBND 10/6/2019 V/v bổ sung CCVC thuộc đối tượng tinh giản biên chế đợt 2 năm 2019 của UBND huyện Minh Long theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của CP
84. 39/TTr-UBND 10/6/2019 V/v đề nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Minh Long
85. 36/TB-UBND 10/6/2019 V/v nghỉ hưu đối với ông Trần Như Trí, Trưởng phòng Dân tộc huyện Minh Long
86. 222/BC-UBND 10/6/2019 Tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2019
87. 221/BC-UBND 10/6/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 23 và kế hoạch tuần 24 của UBND huyện
88. 219/BC-UBND 10/6/2019 V/v Tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
89. 02/BC-BCĐ 10/6/2019 Tình hình, kết quả công tác PCCC và CNCH trong 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện
90. 540/QĐ-UBND 7/6/2019 V/v Phê duyệt dự toán và định mức chi phí phục vụ cho công tác bồi thưởng, hỗ trợ và tái định cư công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
91. 539/QĐ-UBND 7/6/2019 V/v Phê duyệt dự toán và định mức chi phí phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường bờ hữu sông Phước Giang (Đợt 2)
92. 403/UBND-KTTH 7/6/2019 V/v cung cấp tài liệu để phục vụ công tác thanh tra việc quản lý, tài sản công
93. 402/UBND-VX 7/6/2019 V/v phối hợp chuẩn bị báo cáo để làm việc với Ban đại diện NCT TQN
94. 220/BC-UBND 7/6/2019 Công tác Thanh tra; TCD, GQKN, TC; Công tác PCTN Quý II; 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
95. 218/BC-UBND 7/6/2019 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP; NQ số 35/NQ-CP; CT số 26/CT-TTg và CT số 07/CT-TTg của huyện Minh Long quý II năm 2019
96. 217/BC-UBND 7/6/2019 BC Thuyết minh Quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2018
97. 689/BC-ĐGS 6/6/2019 Kết quả giám sát về việc thực hiện các mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện gđ 2016-2019
98. 688/BC-HĐND 6/6/2019 Tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
99. 663/BC-ĐGS 6/6/2019 Kết quả giám sát việc thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Minh Long, gđ 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 tại P.VHTT huyện
100. 658a/KH-HDND 6/6/2019 Tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm cho ĐB HĐND huyện năm 2019
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /167 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn