Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Hệ thống văn bản >> Văn bản huyện
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
101. 511/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v kiện toàn Hội đồng TĐ-KT huyện Minh Long
102. 510/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v điều động và bổ nhiệm bà Phạm Thị Thúy Hà
103. 509/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt dự toán và định mức chi phí phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường bờ hữu sông Phước Giang (Đợt 1)
104. 508/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v thành lập Hội đồng định giá và đấu thầu gói thầu: Toàn bộ diện tích mặt nước công trình Hồ chứa nước Biều Qua
105. 504/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt dự toán Đo đạc trích lục bản đồ địa chính và cắm mốc GPMB công trình: KDC thôn 3, xã Long Hiệp
106. 489/QĐ-UBND 6/6/2019 Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 3 toàn bộ phần xây dựng công trình: Đ.xã: Tuyến từ trạm hạ thế đến hố Bà Phi
107. 420/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho bà Lê Thị Hảo, thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
108. 419/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Phạm Văn Bá, Mai Lãnh Hạ, Long Mai để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
109. 418/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho bà Trần Thị Vân, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
110. 417/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Phạm Văn Nghít và bà Đinh Thị Bưởi, Mai Lãnh Hạ, Long Mai để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
111. 416/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Minh Xuân và bà Trần Thị Thu, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
112. 415/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Võ Thành Long và bà Đào Thị Tín, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
113. 414/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Kính và bà Nguyễn Thị Hương, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
114. 413/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho bà Ngô Thị Đào, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
115. 412/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Tấn Đạt, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
116. 411/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho bà Đinh Thị In, Mai Lãnh Trung, Long Mai để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
117. 408/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Minh Phương và bà Ngô Thị Hoa, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
118. 36/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Phạm Đó, Thôn 2, Long Hiệp
119. 1364/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt Dự án vùng chuyên canh cây Chè huyện Minh Long
120. 686/HDND 5/6/2019 V/v tham gia góp ý dự thảo Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020
121. 685/TB-HDND 5/6/2019 Thời gian làm việc của TTHĐND với TTHĐND xã Long Mai về tình hình thực hiện các hoạt động, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của HĐND năm 2019
122. 684/BC-ĐGS 5/6/2019 Kết quả giám sát việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với CTMTQGXDNTM trên địa bàn huyện Minh Long gđ 2016-2019
123. 683/BC-HDND 5/6/2019 Kết quả hoạt động của TT, các Ban, Tổ ĐB, ĐBHĐND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
124. 519/QĐ-UBND 5/6/2019 V/v phân khai KP cấp bù giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019
125. 518/QĐ-UBND 5/6/2019 V/v hỗ trợ KP đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /167 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn