Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Hệ thống văn bản >> Văn bản huyện
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
151. 393/UBND-NC 3/6/2019 V/v danh sách viên chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
152. 391/UBND-NC 3/6/2019 V/v danh sách cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách tham gia lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc năm 2019
153. 37/TTr-UBND 3/6/2019 V/v đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc gđ 2014-2019 trên đbàn huyện
154. 35/TTr-UBND 3/6/2019 V/v đề nghị xem xét bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc UBND huyện Minh Long
155. 215/BC-UBND 3/6/2019 V/v báo cáo kế hoạch và nhu cầu về các điều kiện phát triển giáo dục mầm non gđ 2019-2025
156. 214/BC-UBND 3/6/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 22 (từ ngày 27-31/5/2019) và kế hoạch tuần 23 của UBND huyện
157. 212/BC-UBND 3/6/2019 Kết quả trkhai thi hành NĐ số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của CP về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự trên đbàn huyện Minh Long
158. 211/BC-UBND 3/6/2019 Kết quả triển khai, thực hiện NQ số 22-NQ/TW ngày 10/3/2013 của BCT về hội nhập quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2019
159. 210/BC-UBND 3/6/2019 Đánh giá tổng kết 02 năm thực hiện QĐ số 527/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về quản lý, đấu giá cát bồi tụ; Khai thác thủ công khoáng sản làm VLXD thông thường trên đbàn huyện Minh Long
160. 209/BC-UBND 3/6/2019 Tình hình sử dụng đất, tài sản công đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước
161. 208/BC-UBND 3/6/2019 Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Minh Long
162. 207/BC-UBND 3/6/2019 V/v Tình hình triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
163. 1935/QĐ-UBND 3/6/2019 V/v phân khai kinh phí và giao đơn vị quản lý khắc phục khẩn cấp các công trình giao thông, thủy lợi bị thiệt hại do thiên tai gây ra từ ngày 9/12/2018 đến ngày 12/12/2018 trên địa bàn huyện Minh Long
164. 183/BC-UBND 3/6/2019 Tình hình thành lập và tổ chức hoạt động của Trường PTDTBT trên địa bàn huyện đến tháng 4/2019
165. 17/GXN-UBND 3/6/2019 GXN đăng ký kế hoạch BVMT Dự án: KDC thôn 3, Long Hiệp
166. 123/QĐ-UBND 3/6/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu thi công xây dựng khắc phục lũ năm 2018 các công trình; Gia cố chỉnh dòng nước Suối Ran và chống sạt lở Cầu Mộng Mơ, Kênh tưới đập dâng Làng Ren
167. 118/QĐ-UBND 3/6/2019 V/v Phê duyệt Báo cáo KT-KT xây dựng công trình Kênh tưới đập dâng Làng Ren
168. 682/TTr-HĐND 31/5/2019 V/v giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu
169. 671/TTr-HĐND 31/5/2019 V/v cho thôi làm nhiệm vụ ĐBHĐND huyện Minh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
170. 58/KH-UBND 31/5/2019 Tổ chức lớp nghệ nhân truyền dạy Dân ca dân tộc H''re huyện Minh Long - năm 2019
171. 394/UBND-KTTH 31/5/2019 V/v thực hiện quyết liệt, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi
172. 392/UBND-VX 31/5/2019 V/v báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 10, giữa năm 2019
173. 390/UBND-NC 31/5/2019 V/v thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác TĐ-KT đối với ngành GD&ĐT năm học 2018-2019
174. 372/UBND-VX 31/5/2019 V/v thống nhất cho chủ trương mời nhạc sĩ sáng tác ca khúc về Minh Long
175. 19-KH/VPH 31/5/2019 Giám sát việc quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện các NQ, KL của TU, HU
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /167 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn