Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Hệ thống văn bản >> Văn bản huyện
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
176. 216/UBND-KTTH 25/3/2019 Về việc cử thành viên tổ giúp việc hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
177. 214/UBND-NC 25/3/2019 Về việc đăng ký danh sách cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách tham gia các lớp bồi dưỡng theo quyết định số 124/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ
178. 120/BC-UBND 25/3/2019 Kết quả hoạt động tuần 12
179. 119/BC-UBND 25/3/2019 Về việc báo cáo thực trạng quy mô mạng lưới trường, lớp đội ngũ, cơ sở vật chất
180. 65/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v thẩm định và phê duyệt dự toán đo đạc chỉnh lý trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 và căm cọc GPMB XDCT: Đường bờ hữu sông phước Giang, huyện MLong
181. 1959/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: KDC thôn 2, xã Long Hiệp
182. 194/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v Phê duyệt cho vay vốn, hỗ trợ tạo việc làm và mở rộng việc làm do ông Nguyễn Tấn Xí, Minh Xuân, Long Mai làm chủ dự án
183. 188/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
184. 178/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v giao bà Lê Thị Ngọc Phương làm công tác kế toán cho phòng NNPTNT huyện Mlong
185. 177/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v xếp mức phụ cấp kiêm nhiệm cho ông Phạm Văn Tha, PCT UBMTTQVN kiêm nhiệm trưởng ban thanh tra nhân dân xã Long Hiệp
186. 176/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đối với bà Vũ Thị Tú Oanh
187. 175/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2019 đối với bà Vũ Thị Tú Oanh
188. 174/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt chỉ định đơn vị nhậ thầu gói thầu số 05: Kiểm toán công trình XD đập La Ta xã LHiệp
189. 170-172/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
190. 163/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 05 toàn bộ phần thi công XDCT:Trường mẫu giáo Long Mai
191. 162/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 07 toàn bộ phần thi công XDCT:Trường mẫu giáo Long Sơn hạng mục:05 phòng sân vườn, nhà xe
192. 154/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình:Tuyến thôn 3 Hà Bôi
193. 152/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình: Trường MG LHiệp
194. 151/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình: Trường THCS An Môn
195. 1344/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trường THCS An Môn
196. 1342/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu suối Đồng Vông
197. 1340/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Long Hiệp
198. 1310/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế Kỹ thuật công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
199. 1305/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán lập báo cáo kinh tế kỹ thuật CTXD: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
200. 1298/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Khu thể thao xã Long Sơn
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /147 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn