Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Hệ thống văn bản >> Văn bản huyện
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
201. 117/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu CT:Trường THCS LSơn; Hạng mục: Sửa chữa phòng học, tường rào, cổng ngõ
202. 115/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 toàn bộ phần thi công XDCT:Sửa chữa phòng TCKH huyện MLong
203. 113/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt Hồ sơ yêu cầu thiết bị số 6 công trình: Xây dựng trường THCS LMai
204. 648/TB-HĐND 23/3/2019 Về việc thời gian giám sát của đoàn giám sát thường trực HĐND huyện
205. 645/TB-ĐGS 23/3/2019 Về việc lịch làm việc của đoàn giám sát ban KT-XH, HĐND huyện với phòng văn hoá và thông tin huyện
206. 644/BC-HĐND 23/3/2019 Kết quả kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2018
207. 642/QĐ-HĐND 23/3/2019 V/v cử thành viên tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực giám sát của ĐBHĐND các cấp
208. 636-637/HĐND 23/3/2019 Thành lập ĐGS và kế hoạch Giám sát việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với CTMTQGXDNTM ; Các mô hình khuyến nông trên đbàn huyện gđ 2016-2019
209. 237/QĐ-UBND 23/3/2019 Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 7 toàn bộ phần xây dựng công trình: Trường MG Long Sơn; Hạng mục: 05 phòng, sân vườn, nhà xe
210. 234/QĐ-UBND 23/3/2019 Về việc kiện toàn ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Minh Long năm 2019
211. 233/QĐ-UBND 23/3/2019 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
212. 232/QĐ-UBND 23/3/2019 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi huyện minh long
213. 230/QĐ-UBND 23/3/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu gói thầu số 2 lập kế hoạch BVMT công trình: Tuyến thôn 3 - Hà Bôi
214. 229/QĐ-UBND 23/3/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu gói thầu số 1 lập kế hoạch BVMT công trình: Trường MG Long Hiệp
215. 222/QĐ-UBND 23/3/2019 V/v Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 4 toàn bộ phần xây dựng công trình: Nâng cấp chợ trung tâm cụm xã Long Sơn
216. 221/QĐ-UBND 23/3/2019 V/v Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 4 toàn bộ phần xây dựng công trình: Khu thể thao xã Long Sơn
217. 220/QĐ-UBND 23/3/2019 V/v Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 4 toàn bộ phần xây dựng công trình:Đường xã Tuyến thôn Gò Nay - Thôn Gò Tranh Giữa
218. 218/QĐ-UBND 23/3/2019 V/v Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 4 toàn bộ phần xây dựng công trình: Đường giản dân tỉnh lộ 624-Xóm ông Tiên
219. 210/UBND-VX 23/3/2019 V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng huyện Minh Long (17/8/1974-17/8/2019)
220. 209/UBND-NC 23/3/2019 Về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở thờ tự phật giáo
221. 208/UBND-NC 23/3/2019 Về việc đề nghị công nhận và miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
222. 207/UBND-NC 23/3/2019 Về việc danh sách cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2019
223. 205/UBND-KTTH 23/3/2019 V/v đề nghị xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu suối Đồng Vông
224. 202/UBND-KTTH 23/3/2019 V/v góp ý quy định "Một cửa liên thông" trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp giữa ngành Điện và các cơ quan quản lý nhà nước
225. 201/UBND-KTTH 23/3/2019 V/v góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao chất lượng vận tải hành khách bằng xe Taxi trên đbàn tỉnh
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /147 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn