Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 194/UBND-VX 18/3/2019 Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2019
2. 965/UBND-KTTH 15/3/2019 V/v giao nhiệm vụ thực hiện thẩm định dự toán cp lập KH BVMT các dự án, công tình trên địa bàn huyện Minh Long
3. 96/BC-UBND 15/3/2019 Kết quả thực hiện Kết luận kiểm toán theo Thông báo số 471/TB-KVIII ngày 30/11/2018 của KTNNKVIII
4. 87/BC-UBND 15/3/2019 Công tác Giải quyết KNTC của công dân trong công tác thu hồi, bồi thừơng, hỗ trợ, tái định cư, định canh khi thu hồi đất để xây dựng các dự án phát triển KT-XH, QP-AN gđ 2017-2018
5. 86/BC-UBND 15/3/2019 V/v báo cáo công tác TCD xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng quý I nhiệm vụ quý II năm 2019
6. 85/BC-UBND 15/3/2019 V/v đánh giá tổng kết tình hình thực hiện NQ số 63 và QĐ số 22 của TTCP
7. 83/BC-UBND 15/3/2019 V/v số lượng tỷ lệ thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đâu tư nâng cấp cải tạo xây dựng mới trên địa bàn huyện Minh Long
8. 78/BC-UBND 15/3/2019 V/v báo cáo kết quả công tác CCHC quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
9. 72/BC-UBND 15/3/2019 V/v báo cáo tình hình hoạt động của các quỹ Tài chính ngoài Ngân sách gđ 2011-2020
10. 643/TB-HĐND 15/3/2019 Về việc kết luận của chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với thường trực HĐND xã long môn về tình hình thực hiện các hoạt động, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hội đồng nhân dân
11. 63/BC-UBND 15/3/2019 V/v thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND UBND các cấp trên địa bàn huyện Minh Long nhiệm kỳ 2014-2018
12. 205-210/QĐ-UBND 15/3/2019 Phê duyệt cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
13. 204/QĐ-UBND 15/3/2019 Về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện Minh Long, nhiệm kỳ 2014-2018
14. 177/UBND-VX 15/3/2019 Về việc phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện
15. 175/UBND-KTTH 15/3/2019 Về việc danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2019 - 2025
16. 172/UBND-NC 15/3/2019 Về việc xin ý kiến góp ý về dự thảo đề án thành lập trung tâm truyền thông - văn hoá - thể thao huyện minh long
17. 171/UBND-NC 15/3/2019 Về việc đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2019
18. 160/UBND-KTTH 15/3/2019 Về việc triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất các chương trình trong năm 2019 và những năm tiếp theo
19. 1311/QĐ-UBND 15/3/2019 V/v chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Khảo sát, lập Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Đường từ Đồi Ba Cụm đi Hà Bôi
20. 131/UBND-NC 15/3/2019 V/v báo cáo số lượng biên chế công chức HĐLĐ theo NĐ 68 của các cơ quan chuyên môn cấp huyện đã hợp nhất khối Đảng
21. 105/UBND-KTTH 15/3/2019 V/v phê duyệt loại đất, diện tích, chủ sử dụng đất để làm căn cứ áp giá bồi thường XDCT: Đường bờ hữ sông phước Giang huyện Minh ong
22. 102/BC-UBND 15/3/2019 Về việc công tác chỉ đạo, điều hành của uỷ ban nhân dân huyện về phát triển KT-XH tháng 3 và nhiệm vụ tháng 4 năm 2019
23. 101/BC-UBND 15/3/2019 Về việc số liệu hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số qua các năm 2016 - 2018 trên địa bàn huyện minh long
24. 100/BC-UBND 15/3/2019 Về việc tình hình thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
25. 03/2019/QĐ-UBND 15/3/2019 Về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng huyện Minh Long
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /141 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn