Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 36/GXN-UBND 17/12/2018 GXN Đăng ký kế hoạch BVMT Dự án: KDC Thôn 3, Long Hiệp
2. 1437/QĐ-UBND 17/12/2018 Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và GPMB để xây dựng công trình: Kè chống sạt lở KDC Đồng Xoài
3. 924/UBND-NC 14/12/2018 Về việc đề nghị phối hợp trong việc kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018 theo gợi ý của UBND tỉnh
4. 7407/UBND-KTTH 14/12/2018 CV kèm theo CV 924
5. 494/BC-UBND 14/12/2018 Về việc kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTG ngày 03/01/2018 của thủ tướng chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
6. 14/12/2018 Lịch 51
7. 923/UBND-NC 13/12/2018 Về việc tham gia góp ý dự thảo theo CV 1301/STP-HT của Sở Tư Pháp
8. 922/UBND-NC 13/12/2018 Về việc triển khai thực hiện việc xét chọn, giới thiệu công dân tiêu biểu tỉnh quảng ngãi năm 2018
9. 921/UBND-NC 13/12/2018 Về việc xây dựng đề án sáp nhập sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn huyện
10. 920/UBND-KTTH 13/12/2018 V/v đề nghị hoàn trả vốn cho UBND huyện Minh Long
11. 919/UBND-KTTH 13/12/2018 Về việc thực hiện lịch thời vụ, cơ cấu giống và một số giải pháp kỹ thuật chủ yếu cho nuôi trồng thuỷ sản năm 2019
12. 918/UBND-KTTH 13/12/2018 V/v thông báo tài khoản thu ngân sách nhà nước huyện Minh Long
13. 916/UBND-NC 13/12/2018 Về việc báo cáo kết quả xử lý kỷ luật đối với CBCCVC năm 2018
14. 580/HĐND 13/12/2018 V/v xin phép không tham dự HN trực tuyến
15. 579/HĐND 13/12/2018 Về việc báo cáo tình hình, kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo nghị quyết số 85/NQ/2014/QH13 của Quốc Hội
16. 578/HĐND 13/12/2018 V/v xin ý kiến tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu
17. 493/BC-UBND 13/12/2018 Về việc kết quả rà soát, đánh giá tổ chức và hoạt động của phòng tài nguyên và môi trường huyện Minh Long
18. 491/BC-UBND 13/12/2018 V/v rà soát, kiểm tra khoảng cách an toàn về môi trường đối với các bãi chôn lấp và cơ sở xử lý chất thải rắn trên đbàn tỉnh
19. 490/BC-UBND 13/12/2018 Tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng trên đbàn huyện Minh Long
20. 482/BC-UBND 13/12/2018 Rà soát, báo cáo số liệu đường giao thông địa phương năm 2018 và công tác đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến đường giao thông trên đbàn huyện Minh Long
21. 460/BC-UBND 13/12/2018 Xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện
22. 1449/QĐ-UBND 13/12/2018 V/v phân bổ KP để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quý III, quý IV năm 2018
23. 1448/QĐ-UBND 13/12/2018 V/v Phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh CT, PCT Hội nạn nhân CĐDC/Đioxin huyện Minh Long khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023
24. 1446/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ thoát cận nghèo cuối năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Minh Long
25. 1445/QĐ-UBND 13/12/2018 Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Minh Long
  1    2    3    4     /4 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn