Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 649/HĐND 25/3/2019 V/v đề xuất các nội dung giám sát trong năm 2020
2. 238/QĐ-UBND 25/3/2019 Về việc kiện toàn hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện minh long
3. 236/QĐ-UBND 25/3/2019 Về việc thành lập ban tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân huyện minh long năm 2019
4. 218/UBND-NC 25/3/2019 Về việc tổng kết 05 năm thi hành luật hoà giải cơ sở năm 2013 trên địa bàn huyện
5. 216/UBND-KTTH 25/3/2019 Về việc cử thành viên tổ giúp việc hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
6. 214/UBND-NC 25/3/2019 Về việc đăng ký danh sách cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách tham gia các lớp bồi dưỡng theo quyết định số 124/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ
7. 120/BC-UBND 25/3/2019 Kết quả hoạt động tuần 12
8. 119/BC-UBND 25/3/2019 Về việc báo cáo thực trạng quy mô mạng lưới trường, lớp đội ngũ, cơ sở vật chất
9. 65/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v thẩm định và phê duyệt dự toán đo đạc chỉnh lý trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 và căm cọc GPMB XDCT: Đường bờ hữu sông phước Giang, huyện MLong
10. 1959/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: KDC thôn 2, xã Long Hiệp
11. 194/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v Phê duyệt cho vay vốn, hỗ trợ tạo việc làm và mở rộng việc làm do ông Nguyễn Tấn Xí, Minh Xuân, Long Mai làm chủ dự án
12. 188/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
13. 178/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v giao bà Lê Thị Ngọc Phương làm công tác kế toán cho phòng NNPTNT huyện Mlong
14. 177/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v xếp mức phụ cấp kiêm nhiệm cho ông Phạm Văn Tha, PCT UBMTTQVN kiêm nhiệm trưởng ban thanh tra nhân dân xã Long Hiệp
15. 176/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đối với bà Vũ Thị Tú Oanh
16. 175/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2019 đối với bà Vũ Thị Tú Oanh
17. 174/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt chỉ định đơn vị nhậ thầu gói thầu số 05: Kiểm toán công trình XD đập La Ta xã LHiệp
18. 170-172/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
19. 163/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 05 toàn bộ phần thi công XDCT:Trường mẫu giáo Long Mai
20. 162/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 07 toàn bộ phần thi công XDCT:Trường mẫu giáo Long Sơn hạng mục:05 phòng sân vườn, nhà xe
21. 154/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình:Tuyến thôn 3 Hà Bôi
22. 152/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình: Trường MG LHiệp
23. 151/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình: Trường THCS An Môn
24. 1344/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trường THCS An Môn
25. 1342/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu suối Đồng Vông
  1    2    3    4    5    6    7    8     /8 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn