Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 772/UBND-NC 17/10/2018 Về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 03/CT-TTg của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác giải quyết nuôi con nuôi trong tình hình mới
2. 1254/QĐ-UBND 17/10/2018 Về việc phê duyệt danh sách cán bộ trực tiếp làm công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ cấp huyện và cấp xã kể từ năm 2018
3. 768/UBND-NC 15/10/2018 Về việc cử công chức tham gia tổ giúp điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018
4. 767/UBND-NC 15/10/2018 Về việc chọn cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2018
5. 766/UBND-NC 15/10/2018 Về việc báo cáo số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
6. 765/UBND-NC 15/10/2018 Về việc báo cáo số lượng người đang hợp đồng làm công việc chuyên môn tại cơ quan,đơn vị
7. 763/UBND-NC 15/10/2018 Về việc thực hiện kiến nghị của của công an tỉnh tại báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 03/4/2015 của bộ trưởng bộ công an
8. 762/UBND-NC 15/10/2018 Về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư
9. 527-528/QĐ-HĐND 15/10/2018 Về việc thành lập đoàn giám sát của ban kinh tế - xã hội, hội đồng nhân dân huyện về ` công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ năm 2017-2018 trên địa bàn huyện minh long`
10. 525/BC-ĐGS 15/10/2018 Về việc kết quả giám sát tại trường tiểu học long sơn về chất lượng dạy và học thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh năm học 2016-2017, 2017-2018
11. 1245/QĐ-UBND 15/10/2018 Về việc ban hành kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND các xã trên địa bàn huyện minh long
12. 1238/QĐ-UBND 15/10/2018 Về việc thành lập hội đồng thẩm định dự án hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với liên kết chuỗi giá trị, giai đoạn 2018-2020 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện minh long
13. 1230/QĐ-UBND 15/10/2018 V/v Phê duyệt KHLCNT công trình: Kè sạt lở KDC Đồng Nguyên
14. 761/UBND-KTTH 12/10/2018 Về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa
15. 760/UBND-KTTH 12/10/2018 Về việc đăng ký đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 trên địa bàn huyện minh long
16. 759/UBND-KTTH 12/10/2018 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng của các thôn thuộc xã khó khăn còn đạt dưới 10 tiêu chí
17. 758/UBND-KTTH 12/10/2018 Về việc hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
18. 757/UBND-KTTH 12/10/2018 Về việc sử dụng mẫu biểu trưng chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
19. 756/UBND-NC 12/10/2018 Về việc đăng ký danh sách cán bộ là nữ tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý nữ cấp huyện
20. 381/BC-UBND 12/10/2018 Về việc kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2018
21. 12/10/2018 Tuần 42
22. 92/KH-UBND 11/10/2018 Về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện minh long
23. 83/TB-UBND 11/10/2018 Về việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đối với nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu gia bảo
24. 82/TB-UBND 11/10/2018 Về việc tạm hoãn tổ chức liên hoan thôn, cơ quan văn hoá tiêu biểu, giọng hát hay và hội thi tuyên truyền cải cách hành chính huyện minh long lần thứ I năm 2018
25. 81/TTr-UBND 11/10/2018 Về việc thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện minh long
  1    2    3    4     /4 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn