Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
26. 554/QĐ-UBND 13/6/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Gói thầu số 04 Bảo hiểm xây dựng công trình: Đường Làng Ren đi Nước Cua, xã Long Môn
27. 552/QĐ-UBND 13/6/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Gói thầu số 05 Lập kế hoạch BVMT công trình: Đường Làng Ren đi Nước Cua, xã Long Môn
28. 551/QĐ-UBND 13/6/2019 Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Gói thầu số 03 Lập kế hoạch BVMT công trình: Tuyến đường Công Loan đi cầu Tịnh Đố, xã Thanh An
29. 550/QĐ-UBND 13/6/2019 Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Gói thầu số 04 Bảo hiểm xây dựng công trình: Tuyến đường Công Loan đi cầu Tịnh Đố, xã Thanh An
30. 421/UBND-NC 13/6/2019 V/v nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra số 37/KL-UBND ngày 11/12/2018
31. 681/BC-HĐND 12/6/2019 Kết quả thẩm tra Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện
32. 680/BC-HĐND 12/6/2019 Kết quả thẩm tra Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện
33. 679/BC-HĐND 12/6/2019 Kết quả thẩm tra Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện
34. 678/BC-HĐND 12/6/2019 Kết quả thẩm tra Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện
35. 677/BC-HĐND 12/6/2019 Kết quả thẩm tra Tờ trình số 33,34/TTr-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện
36. 676/BC-HĐND 12/6/2019 Thẩm tra Tờ trình và dự thảo NQ về thông qua Đề án thành lập thị trấn Minh Long thuộc huyện Minh Long
37. 64/KH-UBND 12/6/2019 Tổ chức cuộc thi Tuyên truyền viên giỏi về công tác giảm nghèo huyện Minh Long năm 2019
38. 548/QĐ-UBND 12/6/2019 V/v Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình: Đường bờ tả sông Phước Giang
39. 546/QĐ-UBND 12/6/2019 V/v Phê duyệt Dự toán chi phí lập Kế hoạch BVMT công trình: Đường từ Đồi Ba Cụm đi Hà Bôi
40. 545/QĐ-UBND 12/6/2019 V/v Phê duyệt Dự toán chi phí lập Kế hoạch BVMT công trình: Làm mới đập Gò Rắp - Đồng Rinh
41. 544/QĐ-UBND 12/6/2019 V/v Phê duyệt Dự toán chi phí lập Kế hoạch BVMT công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
42. 543/QĐ-UBND 12/6/2019 V/v phê duyệt kế hoạch LCNT thi công các pa nô nhỏ tuyên truyền bảo vệ TNMT trên địa bàn huyện
43. 542/QĐ-UBND 12/6/2019 V/v Phê duyệt dự toán và định mức chi phí phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: KDC thôn 3, xã Long Hiệp
44. 541/QĐ-UBND 12/6/2019 V/v Phê duyệt dự toán và định mức chi phí phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: KDC thôn 2 xã Long Hiệp
45. 517/QĐ-UBND 12/6/2019 V/v khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" gđ 2014 - 2019 trên địa bàn huyện
46. 496/QĐ-UBND 12/6/2019 V/v chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 02 Rà phá bom mìn vật nổ công trình: Đường Làng Ren đi Nước Cua, xã Long Môn
47. 495/QĐ-UBND 12/6/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 01 đo đạc, trích lục bản đồ địa chính cắm cọc GPMB công trình: Đường Làng Ren đi Nước Cua, xã Long Môn
48. 44/TTr-UBND 12/6/2019 V/v xin thẩm định Đề án: Thành lập Thị trấn Minh Long
49. 438/QĐ-UBND 12/6/2019 Về việc Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Xuân Đức và bà Cao Thị Minh ý, thôn 1, Long Hiệp để xây dựng công trình: Đường bờ hữu sông Phước Giang (đợt 2)
50. 437/QĐ-UBND 12/6/2019 Về việc Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Văn Xuân và bà Lê Thị Diếu, thôn 3, Long Hiệp để xây dựng công trình: Đường bờ hữu sông Phước Giang (đợt 2)
   1    2    3    4    5    6    7     /7 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn