Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
26. 308/QĐ-UBND 16/4/2019 V/v Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 7 toàn bộ phần xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu suối Đồng Vông
27. 272/UBND-NC 16/4/2019 Về việc hướng dẫn, giải quyết một số nội dung liên quan đến tôn giáo
28. 263/UBND-KTTH 16/4/2019 Về việc tự tổ chức tháo dở công trình: Cổng chào huyện Minh Long, khi nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 624
29. 242/QĐ-UBND 16/4/2019 V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Trường TH Thanh An
30. 241/QĐ-UBND 16/4/2019 V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Trường TH Long Sơn
31. 147/BC-UBND 16/4/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác Tuần 15
32. 146/BC-UBND 16/4/2019 Về việc Kết quả trkhai "Ngày Quyền của ngưởi tiêu dùng VN trên đbàn huyện Minh Long
33. 1332/QĐ-UBND 16/4/2019 V/v Phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
34. 658/HDND 15/4/2019 Về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2019
35. 645a/KH-HDND 15/4/2019 V/v tổ chức thực hện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM theo chuyên đề năm 2019
36. 41/KH-UBND 15/4/2019 Thực hiện nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019
37. 320/QĐ-UBND 15/4/2019 Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án "Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Minh Long"
38. 304/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 04 kiểm toán công trình: Trường THCS Long Hiệp
39. 303/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 03 lập kế hoạch BVMT công trình: Trường THCS An Môn
40. 302/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 01 giám sát thi công xây dựng công trình: Trường THCS An Môn
41. 300/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 trên đbàn huyện Minh Long
42. 299/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v kiện toàn BCĐ và VPTTBCĐ Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Minh Long
43. 285-298/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v trợ cấp Bảo trợ xã hội (14)
44. 277/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v Phê duyệt Dự toán chi phí lập Kế hoạch BVMT công trình: Trường MG Long Sơn
45. 276/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v Phê duyệt Dự toán chi phí lập Kế hoạch BVMT công trình: Trường MG Long Mai
46. 269/UBND-KTTH 15/4/2019 V/v thống nhất điều chỉnh cơ cấu tổ chức đối với quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của STNMT
47. 268/UBND-NC 15/4/2019 Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang", "Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới
48. 265/UBND-KTTH 15/4/2019 Về việc đăng ký danh sách cấp quyền truy cập vào hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký HTX
49. 245/UBND-KTTH 15/4/2019 V/v góp ý Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQGXDNTM gđ 2010-2020 trên đbàn tỉnh
50. 244/UBND-NC 15/4/2019 V/v báo cáo danh sách đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện có cung cấp các TTHC cho tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao
   1    2    3    4    5    6     /6 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn