Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
76. 267/BC-UBND 4/7/2019 Kết quả thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy nhân "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2019 (Từ 01/6/2019 đến 30/6/2019)
77. 266/BC-UBND 4/7/2019 Về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2019
78. 265/BC-UBND 4/7/2019 Về việc cung cấp số liệu để xây dựng và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành Xây dựng, gđ 2021-2030, tầm nhìn 2050
79. 256/BC-UBND 4/7/2019 Về việc Giải trình một số nội dung theo Biên bản kết quả làm việc của Đoàn thanh tra Sở Nội vụ
80. 251/UBND-VX 4/7/2019 V/v chọn cử người có uy tín trong đồng bào dtts đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2019
81. 1363/QĐ-UBND 4/7/2019 V/v Phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Tượng đài chiến thắng Minh Long
82. 70/KH-UBND 3/7/2019 Về việc Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Minh Long năm 2019
83. 70/BC-UBND 3/7/2019 V/v thực hiện NQ số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ, biểu dương,khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020
84. 69/BC-UBND 3/7/2019 V/v thực hiện NQ số 27/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ SV, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dtts thuộc vùng dtts&mn tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021
85. 665/BC-HĐND 3/7/2019 Về việc KQGS việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021
86. 627/QĐ-UBND 3/7/2019 Phê duyệt Dự toán chi phí lập Kế hoạch BVMT công trình: Tuyến đường Công Loan đi cầu Tịnh Đố, xã Thanh An
87. 626/QĐ-UBND 3/7/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Gói thầu mua sắm bàn ghế nhà thiếu nhi huyện Minh Long
88. 620/QĐ-UBND 3/7/2019 V/v Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu gói thầu số 4 toàn bộ phần xây dựng công trình: Kiên cố hóa kênh mương Đồng Xối, xã Long Mai
89. 617/QĐ-UBND 3/7/2019 Về việc giao nhiệm vụ quản lý thực hiện đối với công trình Nâng cấp tường rào cổng ngõ, sân Trường MG Long Hiệp
90. 507a/HĐND 3/7/2019 Về việc cho chủ trương bổ sung danh mục dự kiến chuẩn bị đầu tư năm 2018 để thực hiện đầu tư năm 2019 từ nguồn vốn ngân sách huyện
91. 472/UBND-VX 3/7/2019 Về việc thống kê danh sách đại biểu dự kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng huyện Minh Long
92. 465/UBND-KTTH 3/7/2019 Về việc đăng ký tham gia Dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn
93. 463/UBND-NC 3/7/2019 Về việc tổng hợp kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
94. 42/QĐ-UBND 3/7/2019 V/v thu hồi đất, giao đất đối với bà Đinh Thị Thu Thảo và ông Đinh Văn Gôm; Thường trú tại thôn Ngã Lăng, xã Long Mai
95. 41/QĐ-UBND 3/7/2019 V/v thu hồi GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
96. 26a/KH-UBND 3/7/2019 Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo các ngành, các cấp với tổ chức, công dân về TTHC, về tinh thần, thái độ phục vụ của công chức, cơ quan nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện Minh Long
97. 263/BC-UBND 3/7/2019 Về việc Tình hình thực hiện Đề án kiên cố hoá Trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2019
98. 261/BC-UBND 3/7/2019 Kết quả rà soát các dự án đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư
99. 26/CV-VP 3/7/2019 Về việc rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ về CCHC được giao
100. 25a/KH-UBND 3/7/2019 Truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019 trên địa bàn huyện Minh Long
   1    2    3    4    5    6     /6 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn