Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
101. 40/KH-UBND 9/4/2019 Về việc Thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý tại xã, phường, thị trấn" trên đbàn huyện
102. 316/QĐ-UBND 9/4/2019 V/v kiện toàn Hội đồng định giá thường xuyên huyện Minh Long để định giá tài sản trong tố tụng hình sự
103. 259/UBND-VX 9/4/2019 Về việc báo cáo công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả, bảo đảm ôưn định đời sống nhân dân do mưa lũ gây ra từ năm 2014 đến nay
104. 258/UBND-VX 9/4/2019 Về việc đề nghị báo cáo dự kiến hỗ trợ tiền điện cho đối tượng hộ nghèo và hộ chính sách xã hội Quý I, II năm 2019
105. 257/UBND-KTTH 9/4/2019 Về việc lập, gửi dự toán chi tiết kiệm kinh phí cấp bù giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2019
106. 256/UBND-NC 9/4/2019 Về việc chỉ đạo công tác QLNN và thanh tra về đầu tư và xây dựng, hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên đbàn huyện
107. 254/UBND-KTTH 9/4/2019 Về việc danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gđ 2019-2025
108. 253/UBND-NC 9/4/2019 Về việc đôn đốc giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thanh Liên
109. 250/UBND-KTTH 9/4/2019 Về việc xin thoả thuận địa điểm xây dựng công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
110. 247/UBND-KTTH 9/4/2019 Về việc tham gia góp ý đối với dự thảo đề cương chi tiết Kế hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi gđ 2020-2030
111. 22/TTr-UBND 9/4/2019 Về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án: Cầu sông Phước Giang (thôn 2 Long Hiệp đi qua)
112. 186/UBND-KTTH 9/4/2019 V/v Phê duyệt loại đất,diện tích, chủ sử dụng đất để làm căn cứ áp giá bồi thường xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
113. 142/BC-UBND 9/4/2019 Về việc xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng dtts&mn, vùng có điều kiện đbkk
114. 141/BC-UBND 9/4/2019 Về việc Công tác BVMT đối với ngành công nghiệp năng lượng, VLXD và chế biến thực phẩm
115. 140/BC-UBND 9/4/2019 Về việc Công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch trên địa bàn huỵên
116. 138/BC-UBND 9/4/2019 Về việc Tình hình trkhai thực hiện Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
117. 137/BC-UBND 9/4/2019 Về việc Kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dtts theo QĐ số 18/2011/QĐ-TTg nay là QĐ 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 và QĐ 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của TTCP trên đbàn huyện Minh Long năm 2017-2018
118. 135/BC-UBND 9/4/2019 Về việc Kết quả giải quyết ý kiến Kết luận của Bí thư Huyện uỷ tại buổi TXĐT trực tiếp với Nhân dân các xã trên địa bàn huyện năm 2018
119. 655/TB-HDND 8/4/2019 Về việc Thời gian làm việc của TTHDND huyện với TTHDND xã Long Sơn
120. 654/HDND 8/4/2019 Về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019
121. 252/UBND-KTTH 8/4/2019 Về việc Khẩn trương cung cấp sô liêu hô sơ kiêm toán
122. 249/UBND-NC 8/4/2019 Về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ PTPKTHT đối với ông Lý Chánh
123. 134/BC-UBND 8/4/2019 Quyết toán vốn đầu tư XDCB năm 2018
124. 13/CV-VP 8/4/2019 Về việc cử công chức tham gia Đoàn thanh tra công tác TCD, PCTN
125. 5/4/2019 Tuần 15
   1    2    3    4    5    6     /6 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn