Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
151. 5/4/2019 Tuần 15
152. 71/BC-UBND 3/4/2019 Về việc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 06/6/2014 của BBT khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao
153. 39/KH-UBND 3/4/2019 Về việc Trkhai "Tháng hành động vì ATTP" năm 2019 trên đbàn huyện Minh Long
154. 243/UBND-VX 3/4/2019 Về việc giới thiệu thành viên BCĐ đổi mới chương trình SGK giáo dục PT
155. 241/UBND-KTTH 3/4/2019 V/v đăng ký nhu cầu thực hiện chính sách Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của CP trên đbàn huyện Minh Long gđ 2019-2025 và sau năm 2025
156. 238/uBND-NC 3/4/2019 Về việc đề nghị báo cáo kết quả hoạt động TTGDNN-GDTX huyện Minh Long
157. 235/UBND-KTTH 3/4/2019 Về việc chuyển nguồn đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 sang năm 2019
158. 132/BC-UBND 3/4/2019 Về việc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 13/3/2014 của BTVTU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nghi kỵ "cầm đồ thuốc độc" trên đbàn huyện
159. 131/BC-UBND 3/4/2019 Về việc kết quả KT-XH đạt được trong 30 năm qua kể từ ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi
160. 130/BC-UBND 3/4/2019 Về việc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH TW (Khoá IX) về công tác dân tộc
161. 129/BC-UBND 1/4/2019 Về việc Kết quả cấp phát gạo cho học sinh học kì II năm học 2018-2019 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính Phủ
162. 128/BC-UBND 1/4/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác Tuần 13 và kế hoạch tuần 14 của UBND huyện
163. 127/BC-UBND 1/4/2019 Về việc Tình hình sạt lở bờ sông, bờ suối trên địa bàn huyện Minh Long
164. 03/TB-TNMT 1/4/2019 V/v mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các bãi bồi tụ cát, sỏi lòng sông năm 2018 trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
   1    2    3    4    5    6    7   /7 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn