Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 266/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 21-06-2024
2 745/UBND-KTTH Về việc tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trước và trong mùa mưa bão trên đường bộ 21-06-2024
3 754/UBND-KTTH Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới 21-06-2024
4 264/BC-UBND Nhu cầu kinh phí hỗ trợ cho người trồng lúa trên địa bàn huyện 21-06-2024
5 265/BC-UBND Kết quả về việc rà soát, đề xuất nhu cầu nạo vét và tiếp nhận chất nạo vét trên địa bàn huyện Minh Long 21-06-2024
6 387/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi tiết chi phí tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyến sử dụng đất đối với 24 lô đất, khu A2 thuộc Khu dân cư Đồng Vông 1,7 ha (GĐ1), xã Long Hiệp, huyện Minh Long 21-06-2024
7 387/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán chi tiết chi phí tổ chức thực hiện công tác đấu giá QSD đất đối với 24 lô đất, khu A2 thuộc KDC Đồng vông 1,7 ha (GĐ1), Xã Long hiệp huyện Minh Long 21-06-2024
8 702/QĐ-UBND V/v chuyển xếp lại nghạch, bậc lương cho ông Đinh Tô, Công chức Văn phòng-Thống kê xã 21-06-2024
9 268/BC-UBND Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 25 (từ ngày 17-23/6/2024) và kế hoạch tuần 26/2024 của UBND huyện 21-06-2024
10 665/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu gói thầu số 01 lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng toàn bộ công trình: Sửa chữa vỉa hè tuyến đường Trung tâm y tế đến ngã ba Trường PTDT Nội trú THCS Minh Long 21-06-2024
11 666/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu gói thầu số 02 Tư vấn giám sát thi công XDCT: Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Làng Giữa 21-06-2024
12 84/KH-UBND Thực hiện Dự án 6: "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Minh Long năm 2024 21-06-2024
13 750/UBND-NC V/v đồng ý cho thuyên chuyển công tác đối với giáo viên 21-06-2024
14 753/UBND-KTTH Về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 21-06-2024
15 744/UBND-KTTH V/v tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý ngành Công Thương 21-06-2024
16 746/UBND-KTTH V/v kiểm tra, xử lý các điểm nghẽn giao thông, nút giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và các vị trí nguy hiểm trên các tuyến đường đang khai thác 21-06-2024
17 263/BC-UBND Tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT 21-06-2024
18 262/BC-UBND Số liệu thống kê về giao thông nông thôn 2021-2024 21-06-2024
19 39/QĐ-UBND Về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Phụ lục số 05 kèm theo ghị quyết số 95/2020/NQ-HĐND ngày 7/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện 21-06-2024
20 40/QĐ-UBND Về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh 21-06-2024
21 41/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 21-06-2024
22 667/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu gói thầu số 03 thi công XD toàn bộ CT: Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Làng Giữa 21-06-2024
23 669/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu gói thầu số 03 thi công XD toàn bộ CT: Sửa chữa nâng cấp công viên cây xanh UBND huyện 21-06-2024
24 668/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu gói thầu số 02 tư vấn giám sát thi công XD CT: Sửa chữa nâng cấp công viên cây xanh UBND huyện 21-06-2024
25 670/qđ-ubnd Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu gói thầu số 05 thi công XD toàn bộ CT: Xây dựng bia di tích địa điểm thành lập đơn vị 299, tại Làng Ren, xã Long Môn 21-06-2024
26 671/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu gói thầu số 02 tư vấn giám sát thi công XD CT: Xây dựng bia di tích địa điểm thành lập đơn vị 299, tại Làng Ren, xã Long Môn 21-06-2024
27 255/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6 21-06-2024
28 739/UBND-KTTH V/v cung cấp số liệu chi tiền lương và cải cách tiền lương năm 2023 21-06-2024
29 256/BC-UBND V/v giải trình báo cáo thẩm tra dự thảo NQ về phát triển thanh niên huyện Minh Long gđ 2021-2030 21-06-2024
30 752/UBND-NC CV góp ý dự thảo QCPH giữa UBND huyện và Huyện đoàn 21-06-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1136

Tổng số lượt xem: 16619957