Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
301 443/UBND-KTTH Về việc thi công hoàn thành các H hạng mục của công trình: Đường Và kè chống sạt lở từ xóm mới đến suối Tía, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 22-04-2024
302 158/BC-UBND Về việc tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động chuyên ngành các cơ quan nhà nước cấp huyện 22-04-2024
303 78/KH-UBND "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số năm 2024" trên địa bàn huyện Minh Long 22-04-2024
304 77/KH-UBND Về việc thực hiện Dự án 7 "Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn huyện Minh Long 22-04-2024
305 76/KH-UBND Thực hiện Tiểu Dự án 1: Giảm nghèo về thông tin của Dự án 6 và Tiểu Dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện chương trình của Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Minh Long năm 2024 22-04-2024
306 456/UBND-VX V/v tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện 22-04-2024
307 329/QĐ-UBND V/v phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu công trình: Kênh mương Đồng nước Co từ ruộng ông Điếu-ruộng ông Ý 22-04-2024
308 451/UBND-VX V/v tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trên địa bàn huyện 22-04-2024
309 452/UBND-VX V/v triển khai thực hiện Công điện số 33CĐ-TTg ngày 0742024 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng 22-04-2024
310 457/UBND-VX V/v rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo 22-04-2024
311 455/UBND-VX về việc cung cấp thông tin hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí thường xuyên nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2030 22-04-2024
312 454/UBND-VX V/v thực hiện kiểm định Đài phát thanh có công suất cực đại từ 150W trở lên 22-04-2024
313 453/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính, chuyển đổi số tỉnh 22-04-2024
314 450/UBND-KTTH V/v cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 22-04-2024
315 449/UBND-KTTH V/v đăng ký (bổ sung) các xã dự án về đích nông thôn mới trong năm 2024 và năm 2025 22-04-2024
316 437/UBND-NC V/v đăng ký danh sách và nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2024 19-04-2024
317 432/UBND-KTTH V/v cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng bản đồ cơ sở dữ liệu khảo sát địa chất trên địa bàn huyện 19-04-2024
318 430/UBND-KTTH V/v cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng bản đồ cơ sở dữ liệu khảo sát địa chất trên địa bàn huyện 19-04-2024
319 442/UBND-KTTH /v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 19-04-2024
320 439/UBND-NC V/v tham gia góp ý kiến đối với dự thảo Đề án và Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19-04-2024
321 438/UBND-NC V/v tham gia, góp ý điều chỉnh Đề án "Xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện, cấp xã" giai đoạn 2023 - 2030 19-04-2024
322 428/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Phân công thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm và theo dõi, thúc đẩy thực hiện các chỉ số chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 19-04-2024
323 426/UBND-VX Về việc đề nghị báo cáo thực hiện quy định PLLĐ về lao động giúp việc gia đình 19-04-2024
324 440/UBND-KTTH V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địabàn huyện 19-04-2024
325 427/UBND-VX V/v tuyên truyền thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2024 19-04-2024
326 304-305/QĐ-UBND V/v phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm 19-04-2024
327 139/BC-UBND V/v tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn huyện 19-04-2024
328 423/UBND-KTTH V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 19-04-2024
329 436/UBND-VX V/v rà soát, cài đặt phầm mềm phòng chống mã độc tập trung BKAV Endpoint kết nối hệ thống giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung 19-04-2024
330 435/UBND-NC V/v bổ sung lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn huyện 19-04-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1146

Tổng số lượt xem: 16620391