Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
31 599/UBND-VX V/v tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn huyện 23-05-2024
32 448-453/QĐ-UBND V/v bảo trợ xã hội 23-05-2024
33 594/UBND-KTTH V/v báo cáo, số liệu thống kê về giao thông nông thôn 2021-2024 22-05-2024
34 590/UBND-NC V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức và cán cán bộ, công chức cấp xã tham gia các lớp bồi dưỡng theo KH của UBND tỉnh năm 2024 22-05-2024
35 199/BC-UBND V/v báo cáo nhập liệu, vận hành khai thác phần mềm QL tiền lương 22-05-2024
36 591/UBND-KTTH V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm đô thị mới Minh Long 22-05-2024
37 595/UBND-NC V/v báo cáo việc quản lý, cấp giấy tờ hộ tịch, cư trú liên quan đến người không roc quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân và trẻ em là con lai giữa công dân VN và người nước ngoài 22-05-2024
38 36/TTr-UBND V/v tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân tại Đại hội đại biểu DTTS tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV, năm 2024 22-05-2024
39 37/TTr-UBND V/v tặng băng khen và Kỷ niệm chương " vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" cho các cá nhân tại Đại hội đại biểu DTTS tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV, năm 2024 22-05-2024
40 23/TTr-UBND V/v xin chủ trương tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho nhân dân và cán bộ huyện Minh Long đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ PT KTXH 21-05-2024
41 586/UBND-KTTH V/v đăng ký thành viên tham dự tập huấn triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới năm 2024 21-05-2024
42 198/BC-UBND Về việc xử lý nợ đọng đến ngày 31/12/2023 huyện Minh Long 21-05-2024
43 89/KH-UBND Thực hiện nội dung 02, Tiểu dự án 1, Dự án 10 về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 21-05-2024
44 445/QĐ-UBND Đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 21-05-2024
45 446/QĐ-UBND Về việc phân khai kinh phí cấp bù giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 21-05-2024
46 196/BC-UBND V/v tổng kết TĐKT và phòng trào TĐQT gđ 2019-2024 Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ gđ 2024-2029 21-05-2024
47 442/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình kè chống sạt lở sông Sơn châu, xã Long Sơn 21-05-2024
48 443/QĐ-UBND Về việc hưởng mức hỗ trợ phụ cấp kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Khuyến học xã Long Hiệp, nhiệm kỳ 2018 - 2024 21-05-2024
49 585/UBND-TTHC V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2024 21-05-2024
50 42/TTr-UBND V/v xin chủ trương củng cố kiện toàn các chức danh lãnh đạo quản lý 21-05-2024
51 195/BC-UBND Kết quả công tác cải cách hành chính từ đầu năm đến 15/05/2024 trên địa bàn huyện Minh Long 21-05-2024
52 587/UBND-VX V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức nhóm đối tượng 3 và đối tượng 4 21-05-2024
53 588/UBND-KTTH V/v báo cáo diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện 21-05-2024
54 589/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn 21-05-2024
55 444/QĐ-UBND QĐ điểu chỉnh thời gian hưởng PCTNVK đối với ông Đinh Minh Sỹ 21-05-2024
56 439/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp đối với trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Minh Long, năm học 2024 - 2025 21-05-2024
57 441/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ đập Suối Lớn đến cầu Long Mai) 21-05-2024
58 153/TB-UBND Thông báo tổ chức Lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân Đại hội thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang huyện Minh Long 20-05-2024
59 191/BC-UBND V/v tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 36-NQ/TT ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (Khoá XI) về đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu PTBV và hội nhập Quốc Tế 20-05-2024
60 582/UBND-VX V/v đề xuất thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để xây dựng tủ sách cộng đồng năm 2024 trên địa bàn huyện Minh Long 20-05-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1202

Tổng số lượt xem: 16620580