Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
61 580/UBND-VX V/v cung cấp bảng cam kết thực hiện chính sách biểu dương, khen thưởng 20-05-2024
62 437/QĐ-UBND V/v khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "cưucj chiến binh gương mẫu" lần thứ VII gđ 2019-2024 20-05-2024
63 188/QĐ-UBND V/v phân công thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện Minh Long 20-05-2024
64 88/KH-UBND Thực hiện Kế hoạch số 175-KH/HU ngày 19/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 20-05-2024
65 583/UBND-NC Công văn chủ trương bổ nhiệm lại Hiệu trưởng MN Ánh Dương 20-05-2024
66 197/BC-UBND Thực trạng và công tác xã hội hóa về đầu tư xây dựng và kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013 - 2023 20-05-2024
67 41/TTr-UBND V/v xin thông qua NQ danh mục các dự án đầu tư thực hiện năm 2024-2025 thuộc nguồn NS huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác, trên địa bàn huyện Minh Long 20-05-2024
68 40/TTr-UBND Về việc xin ý kiến về thông tin chữ khắc trên bia di tích mặt trước và mặt sau thuộc công trình: Xây dựng bia di tích địa điểm thành lập đơn vị 299, tại Làng Ren, xã Long Môn 20-05-2024
69 436/QĐ-UBND V/v khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng LLVT huyện, gđ 2019-2024 20-05-2024
70 171/BC-UBND Kết quả thực hiện Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 20-05-2024
71 581/UBND-NC V/v trưng dụng công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT huyện Minh Long, giai đoạn 2019-2024 20-05-2024
72 576/UBND-VX V/v thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng năm học 2023-2024 17-05-2024
73 87/KH-UBND Tổ chức thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 - Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Minh Long năm 2024kKH 17-05-2024
74 38/TTr-UBND V/v xin điều chỉnh tên dự án: Đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn Cà Xen, xã Long Môn, huyện Minh Long 17-05-2024
75 422-424/QĐ-UBND Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm Thôn Diên Sơn xã Long Sơn 17-05-2024
76 433-435/QĐ-UBND V/v công nhậ hết thời gian tập sự và bổ nhiệm, xếp lương viên chức 17-05-2024
77 432/QĐ-UBND Quyết định tiếp tục nộp trả kinh phí theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP bổ sung có mục tiêu năm 2023 từ ngân sách huyện cho ngân sách tỉnh 17-05-2024
78 39/TTr-UBND Về việc xin chủ trương huy động kinh phí xã hội hóa để tổ chức bắn pháo hoa nhân Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Minh Long (17/8/1974 - 17/8/2024) 17-05-2024
79 578/UBND-NC chuyển xếp lại nghạch chức danh nghề nghiệp cho viên chức 17-05-2024
80 21/LT-UBND LỊCH TUẦN 21 17-05-2024
81 193/BC-UBND V/v giải trình nguyên nhân giảm thứ bậc đối với các chỉ số thành phần PCI Quảng Ngãi năm 2023 với năm 2022 17-05-2024
82 579/UBND-KTTH V/v báo cáo tình hình phân bổ, bố trí vốn đối ứng và giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG năm 2024 trên địa bàn huyện 17-05-2024
83 01/CT-UBND Về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 17-05-2024
84 571/UBND-KTTH Về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Minh Long 17-05-2024
85 408/QĐ-UBND Về việc Ban hành kế hoạch xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2024 17-05-2024
86 425-430/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2024 17-05-2024
87 431/QĐ-UBND Về việc thành lập đoàn tham gia Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" cấp tỉnh năm 2024 17-05-2024
88 390/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng định giá thường xuyên huyện Minh Long để định giá tài sản trong tố tụng hình sự 17-05-2024
89 213/TB-UBND V/v thu hồi đất của hộ ông Huỳnh Tấn Đông đang QLSD để XDCT: Đường và kè chống sạt lở từ Xóm Mới đến Suối Tía, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 17-05-2024
90 34/TTr-UBND V/v xin ý kiến Thường trực HĐND huyện cho phép sử dụng đối với phương án sử dụng các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2023 17-05-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1153

Tổng số lượt xem: 16620571