Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
91 577/UBND-NC V/v triển khai thực hiện công tác phòng chống, tham nhũng tiêu cực năm 2024 17-05-2024
92 192/BC-UBND Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 20 (từ ngày 13-19/5/2024) và kế hoạch tuần 21/2024 của UBND huyện 17-05-2024
93 564/UBND-VX V/v báo cáo tình hình xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến hỗ trợ hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp trong nước và và quốc tế tạo điều kiện cho sinh viên thực hành và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, giai đoạn 2016 - 2023 16-05-2024
94 16/HĐND-VP V/v xem xét, đánh giá việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri nêu tại Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 24/4/2024 và số 84/BC-UBND ngày 07/5/2024 của UBND tỉnh 16-05-2024
95 566/UBND-NC Công văn về việc cử công tham gia Đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm một số tỉnh phía Bắc 16-05-2024
96 152/TB-UBND V/v nghỉ hưu đối với bà Nguyễn Thị Thuỷ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thanh An, huyện Minh Long 16-05-2024
97 559/UBND-NC Công văn đăng ký nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, CCVC và cán bộ, CC cấp xã tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế koạch của UBND tỉnh năm 2024 16-05-2024
98 86/KH-UBND Đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Minh Longkh 16-05-2024
99 558/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy trình kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 16-05-2024
100 556/UBND-KTTH V/v rà soát, đề xuất nhu cầu sử dụng vốn đầu tư công ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay thực hiện một số hoạt động của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 16-05-2024
101 568/UBND-KTTH V/v đăng ký danh mục chương trình Khuyến nông năm 2025 16-05-2024
102 535/UBND-NC Công văn về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ đánh giá công tác Phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 16-05-2024
103 567/UBND-KTTH V/v ý kiến về phân bổ dự toán chi thường xuyên hàng năm của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo quy định tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội 16-05-2024
104 574/UBND-KTTH V/v báo cáo tình hình hoạt động bến khách ngang sông 06 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện 16-05-2024
105 570/UBND-NC V/v báo cáo rà soát, trang bị máy tính, trang thiết bị phục vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch 16-05-2024
106 182/BC-UBND V/v báo cáo thực trạng công tác quản lý hồ chứa nước Biều Qua xã Long Sơn huyện Minh Long 16-05-2024
107 18/HĐND-VP V/v đề nghị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 16-05-2024
108 82/KH-UBND Ra quân chấn chỉnh, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn huyện Minh Long 16-05-2024
109 572/UBND-KTTH V/v đề nghị báo cáo phục vụ đoàn giám sát của Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh (lần 2) 16-05-2024
110 573/UBND-TTHC V/v thực hiện chế độ báo cáocải cách hành chính từ 15/12/2023 đến ngày 15/05/2024 16-05-2024
111 569/UBND-VX V/v đăng ký người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 16-05-2024
112 565/UBND-KTTH Về việc phối hợp kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân phơi vật tư, nông sản trên đường bộ 16-05-2024
113 563/UBND-VX V/v đề nghị di chuyển hồ sơ đối tượng người có công với cách mạng không có hộ khẩu thường trú tại địa phương. 16-05-2024
114 562/UBND-VX V/v cung cấp thông tin công chức, viên chức thực hiện việc cập nhật dữ liệu trên Cổng dữ liệu mở tỉnh 16-05-2024
115 557/UBND-KTTH V/v đăng ký thành viên tham dự tập huấn triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới năm 2024 16-05-2024
116 554/UBND-KTTH V/v đề nghị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 15-05-2024
117 553/UBND-VX V/v báo cáo kết quả thực hiện QĐ 63 về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hộ thu hồi đất 15-05-2024
118 552/UBND-VX V/v đôn đốc thực hiện đảm bảo về hồ sơ, thủ tục xác định mức độ khuyết tật tại Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2023 15-05-2024
119 190/BC-UBND V/v báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 5, và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024 15-05-2024
120 391-398/QĐ-UBND V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với giáo viên 15-05-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1128

Tổng số lượt xem: 16620558