Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
121 550/UBND-KTTH Về việc góp ý đối với nhiệm vụ hợp tác trong năm 2024 do Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất 15-05-2024
122 549/UBND-KTTH Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch Nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII của tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2024 và những năm tiếp theo 15-05-2024
123 551/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số DTI tỉnh tỉnh QN 15-05-2024
124 151/TB-UBND Lịch làm việc với UBND các xã về lĩnh vực Lao động - TB&XH 15-05-2024
125 543/UBND-KTTH V/v góp ý Dự thảo Nghị định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 14-05-2024
126 541/UBND-KTTH V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện PTBV nghành hàng sắn đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn TQN 14-05-2024
127 539/UBND-VX V/v tuyên truyền kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) và kỷ niệm 65 năm ngày mở Đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024) 14-05-2024
128 546/UBND-NC V/v phối hợp tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ 14-05-2024
129 538/UBND-VX V/v đề xuất xã vùng đồng bào DTTS và miền núi để XD tủ sách cộng đồng năm 2024 14-05-2024
130 545/UBND-NC V/v xây dựng, báo cáo Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2025 14-05-2024
131 544/UBND-KTTH Về việc đề nghị cung cấp Bản đồ Quy hoạch tỉnh để thực hiện Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Minh Long. 14-05-2024
132 540/UBND-VX V/v triển khai Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT ngày 30/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 14-05-2024
133 542/UBNDKTTH V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 263-KH/TU ngày 13/3/2024 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi 14-05-2024
134 537/UBND-VX V/v truyền thông kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư 14-05-2024
135 189/BC-UBND Kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 14-05-2024
136 383/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Gói thầu số 02 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Bê tông xi măng đường Làng Vang - Ru Trắc 9 14-05-2024
137 379/QĐ-UBND V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu thi công xây dựng công trình: Nâng cấp mặt đường nhựa BTN tuyến đường đô thị: Tuyến số 13: Từ nhà ông Chính đến nhà Dung Huyền 14-05-2024
138 378/QĐ-UBND V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu thi công xây dựng công trình: Nâng cấp vỉa hè tuyến số 19 (từ TTTTVHTT đến nhà ông Phu) 14-05-2024
139 547/UBND-KTTH V/v cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự toán gói thầu thực hiện công tác: Cung cấp Dịch vụ công và chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Minh Long năm 2024 14-05-2024
140 533/UBND-KTTH V/v đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 14-05-2024
141 34/TTr-UBND V/v đề nghị phê duyệt bổ sung đối tượng tinh giản biên chế theo NĐ số 29/2023/NĐ-CP của UBND huyện Minh Long đợt 2 năm 2024 14-05-2024
142 150/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đinh Thị Xuân Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2023-2024, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2024 10-05-2024
143 532/UBND-NC V/v thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm chứ danh Phó Hiệu Trưởng trường PTDTBT TH&THCS Long Môn 10-05-2024
144 20/LT-UBND Lịch tuần 20 10-05-2024
145 188/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 19 (Từ ngày 06 đến ngày 12/5/2024) và KH tuần 20/2024 của UBND huyện 10-05-2024
146 527/UBND-VX Về việc cử cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 3 và đối tượng 4 09-05-2024
147 528/UBND-VX V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để phục vụ công tác thanh tra 09-05-2024
148 187/BC-UBND V/v nhu cầu tiếp nhận cây giống để trồng cây xanh 09-05-2024
149 381/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Làng trê 09-05-2024
150 181/BC-UBND Tình hình, kết quả thực hiện công tác giáo dục liêm chính (Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2023) 09-05-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1096

Tổng số lượt xem: 16620550