Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
17611 32/2012/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Minh Long 10-06-2013
17612 28 /TB-UBND V/v Ủy quyền xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 03-06-2013
17613 289/ UBND-NV V/v đăng ký CBCCVC đi đào tạo Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 03-06-2013
17614 27 /TB-UBND V/v kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thuần, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần thứ 21 của Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND huyện 03-06-2013
17615 73/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, tình hình phát triển KT-XH tháng năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2013 23-05-2013
17616 72/BC-UBND V/v Tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối nawm 22-05-2013
17617 25/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thuần, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tháng 5 của Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND huyện 22-05-2013
17618 252/CV-UBND-TP V/v rà soát, thống kê, báo cáo tình hình nuôi con nuôi thực tế 22-05-2013
17619 244/ UBND-VP V/v xây dựng đề án 3 "Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ nạn nhân bị mua bán trở về" giai đoạn 2013-2015 15-05-2013
17620 237/UBND-VP V/v Báo cáo tình hình thực hiện phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 09-05-2013
17621 59/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2013 18-04-2013
17622 39/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2013 25-03-2013
17623 106/QĐ-UBND V/v "Thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử huyện Minh Long giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020" 11-03-2013
17624 11/KH-UBND V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai(sửa đổi) trên địa bàn huyện Minh Long 06-03-2013
17625 23/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2013 21-02-2013
17626 20/BC-UBND Tình hình chỉ đạo, tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên Đáng Quý Tỵ - năm 2013 18-02-2013
17627 17/BC-UBND Tình hình chỉ đạo, tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên Đán Giáp Ngọ - năm 2014 10-02-2013
17628 Báo cáo 05/ BC - UBND Công tác chỉ đạo, đều hành kinh tế-xã hội tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2013 28-01-2013
17629 THÔNG BÁO 02/TB-UBND V/v tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013 23-01-2013

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1257

Tổng số lượt xem: 16620358