Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
151 488/UBND-VX V/v đề xuất lựa chọn Tết hoặc lễ hội truyền thống hỗ trợ thăm hỏi tặng quà tết cho người có uy tín dân tộc thiểu số tại địa phương 09-05-2024
152 529/UBND-VX V/v ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm 09-05-2024
153 524/UBND-NC CV cho chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại PHT MN Long Sơn 08-05-2024
154 149/TB-UBND Thông báo thay đổi, bổ sung một số nội dung Thông báo số 148/TB-UBND ngày 07/5/2024 của UBND huyện Minh Long 08-05-2024
155 522/UBND-NC V/v đề nghị nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2024 cho cán bộ thuộc huyện Minh Long 08-05-2024
156 184/BC-UBND Tình hình, kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 6 tháng đầu năm 2024 theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ 08-05-2024
157 183/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện đề án văn hóa công vụ, Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2024 08-05-2024
158 520/UBND-NC V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch của UBND tỉnh năm 2024 08-05-2024
159 519/UBND-NC V/v cử cán bộ, công chức tham gia thành viên Hội đồng và Ban đề thi, Ban kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức đối với sinh viên cử tuyển năm 2024. 08-05-2024
160 526/UBND-VX V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) tỉnh Quảng Ngãi. 08-05-2024
161 85/KH-UBND V/v Triển khai Phong trào " cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suối đờ giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn huyện Minh Long 08-05-2024
162 185/BC-UBND Báo cáo số lượng CBCC cấp xã năm 2024 08-05-2024
163 380/QĐ-UBND V/v giao số lượng hợp đồng lao động VP HĐND và UBND huyện 08-05-2024
164 523/UBND-NC CV đăng ký lớp bồi dưỡng CDNN giáo viên năm 2024 08-05-2024
165 525/UBND-VX Về việc báo cáo tình hình thực hiện CSPL về lao động giúp việc gia đình 08-05-2024
166 186/BC-UBND Tình hình thực hiện và giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Minh Long 08-05-2024
167 367/QĐ-UBND V/v bố trí chức danh Đài truyền thanh -Quản lý nhà văn hoá xã Long Môn đối với bà Đinh Thị sang 07-05-2024
168 368/QĐ-UBND Về việc sửa đổi bổ sung điểm a, c khoản 1 Điều 1 Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 của UBND huyện về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện Minh Long kỳ 2019 - 2023 07-05-2024
169 518/UBND-VX V/v khẩn trương thực hiện phân loại, xây dưng Hồ sơ đề xuất cấp độ Hệ thống thông tin 07-05-2024
170 509/UBND-NC V/v thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức 07-05-2024
171 512/UBND-NC V/v đề nghị xếp lương cho Cán bộ, công chức cấp xã 07-05-2024
172 513/UBND-TTHC V/v tiếp tục thực hiện QĐ số 1866 của CT UBND huyện ban hành KH CCHC huyện năm 2024 07-05-2024
173 517/UBND-KTTH V/v mời tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu trong chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại, phát triển xuất nhập khẩu khu vực miền Trung 07-05-2024
174 516/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Liên hoan Cồng chiêng, đàn, hát dân ca và Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 07-05-2024
175 515/UBND-VX V/v ý kiến về dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc "Văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc miền núi tỉnh Quảng Ngãi và Nam Trung bộ trong tình hình mới". 07-05-2024
176 38/QĐ-UBND V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 07-05-2024
177 37/QĐ-UBND V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 07-05-2024
178 508/UBND-VX V/v triển khai phần mềm quản lý nhiệm vụ 07-05-2024
179 511/UBND-NC V/v triển khai phần mềm quản lý nhiệm vụ 07-05-2024
180 514/UBND-NC V/v thực hiện quy định cấp Phó tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 07-05-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1086

Tổng số lượt xem: 16620531