Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
241 18/LT-UBND Lịch tuần 18 26-04-2024
242 32/TTr-UBND V/v xin bố trí vốn cho Dự án: Đường và kè chống sạt lở từ xóm mới đến suối Tía, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 25-04-2024
243 30/TTr-UBND Xin chủ trương miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 25-04-2024
244 476/UBND-TH V/v rà soát, bổ sung hồ sơ hiệp thương cử đại biểu dự ĐH dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV năm 2024 25-04-2024
245 168/BC-UBND V/v báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện 25-04-2024
246 29/TTr-UBND Xin chủ trương thêm 01 người làm việc Hội Chữ thập đỏ huyện 25-04-2024
247 160/BC-UBND Về tình hình thực hiện và khả năng giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 từ nguồn thu tiền sử dụng đất 25-04-2024
248 474/UBND-NC Về việc đính chính nội dung Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 21/3/2024. 25-04-2024
249 468/UBND-KTTH Về việc giao nhiệm vụ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất (lần 2) đối với 02 lô đất, khu A2 thuộc Khu dân cư Đồng Vông 1,7 ha (giai đoạn 1), xã Long Hiệp 25-04-2024
250 164/BC-UBND Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 25-04-2024
251 144/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 25-04-2024
252 469/UBND-KTTH V/v rà soát, xác định chỉ tiêu đăng ký, giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành Chương trình XDNTM giai đoạn 2021-2025 25-04-2024
253 350/QĐ-UBND V/v phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà công vụ UBND huyện 25-04-2024
254 306/QĐ-UBND V/v phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà văn hoá, sân thể thao thôn Dư Hữu 25-04-2024
255 310/UBND-TTHC V/v triển khai thực hiện QĐ số 1866 của Chủ tịch UBND huyện ban hành KH CCHC năm 2024 huyện Minh Long 25-04-2024
256 478/UBND-TH V/v góp ý dự thảo Thông báo kết luận của Bí thư Huyện ủy tại buổi đối thoại với thành viên HTX trên địa bàn huyện năm 2024 25-04-2024
257 80/KH-UBND Tổ chức triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Minh Long năm 2024 24-04-2024
258 462/UBND-VX V/v giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh năm 2024 24-04-2024
259 343/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 03 thi công xây dựng công trình: Đường từ hố Nước Da lên hố Nước Rét (2 đoạn) 24-04-2024
260 340/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 02 giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Dư Hữu 24-04-2024
261 338/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 02 giám sát thi công XD Công trình: Kênh mương Đồng nước Co từ ruộng ông Điếu - ruộng ông Ý 24-04-2024
262 472/UBND-NC V/v báo cáo số lượng cán bộ công chức cấp xã năm 2024 24-04-2024
263 471/UBND-NC Đăng ký danh sách xét thăng hạng viên chức từ hạng IV lên hạng III 24-04-2024
264 473/UBND-NC Gửi Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24-04-2024
265 472/UBND-NC V/v báo cáo số lượng cán bộ công chức cấp xã năm 2024 24-04-2024
266 470/UBND-KTTH V/v góp ý dự dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24-04-2024
267 466/UBND-VX V/v góp ý dự thảo báo cáo dự kiến khả năng giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 24-04-2024
268 465/UBND-VX V/v kết quả cấp phát gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024 24-04-2024
269 464/UBND-KTTH V/v tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn 24-04-2024
270 79/KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 24-04-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 974

Tổng số lượt xem: 16620455