Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Chương trình ngày 7/8

Chương trình ngày 7/8

22:26 28/08/2023

Đề án 06 với kết quả đạt được trong thời gian qua; Việc tổ chức thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn huyện Chuyển đổi số: Bước ngoặt quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Chương trình ngày 31/7

Chương trình ngày 31/7

22:24 28/08/2023

Tiếp tục tuyên truyền lợi ích của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; “Sổ tay đảng viên điện tử”- nét mới trong nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng
Chương trình ngày 24/7

Chương trình ngày 24/7

22:20 28/08/2023

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số; UBND huyện chỉ đạo tiếp tục nâng cao chỉ số Chuyển đổi số (DTI) huyện Minh Long năm 2023
Chương trình ngày 10/7

Chương trình ngày 10/7

22:19 28/08/2023

Đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
Chương trình 03/7

Chương trình 03/7

22:16 28/08/2023

Minh Long: Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Minh Long hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân đủ điều kiện Sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Chương trình ngày 02/7

Chương trình ngày 02/7

22:13 28/08/2023

Không có điện thoại thông minh vẫn có thể kích hoạt tài khoản định danh điện tử; Phân khai hơn 71,5 tỷ đồng thực hiện chuyển đổi số trong năm 2023; Chuyển đổi số ngành y tế: Xu hướng công nghệ
Minh Long đánh giá kết quả đề án 06 trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm

Minh Long đánh giá kết quả đề án 06 trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm

22:06 28/08/2023

Minh Long đánh giá kết quả đề án 06 trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm; Toàn dân tham gia đề án 06
Công An xã Long Mai phối hợp hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử

Công An xã Long Mai phối hợp hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử

21:57 28/08/2023

Công An xã Long Mai phối hợp hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử; Năm 2023 là năm dữ liệu số quốc gia

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 434

Tổng số lượt xem: 15088404