Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Chương trình ngày 25/12/2023

Chương trình ngày 25/12/2023

11:07 25/12/2023

Cầu nối nâng cao kỹ năng số cho người dân; Công tác điều hành về ứng dụng CNTT cho người dân của huyện Minh Long; Minh Long đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; cách sử dụng ví giấy tờ điện tử Vneid hữu dụng mọi người dân cần biết
Chương trình ngày 18/12/2023

Chương trình ngày 18/12/2023

21:06 18/12/2023

Long Sơn đẩy mạnh công tác CCHC gắn với chuyển đổi số; Minh Long gần 50 người tham gia tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn thông tin; Kết quả thực hiện chỉ tiêu thuộc chỉ số thành phần tính minh bạch trong năm 2023 trên địa bàn huyện Minh Long.
Chương trình ngày 11/12/2023

Chương trình ngày 11/12/2023

11:04 11/12/2023

Minh Long tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Minh Long hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chíp cho người đủ điều kiện; sử dụng căn cước công dân gắn chíp  trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Chương trình ngày 4/12/2023

Chương trình ngày 4/12/2023

10:48 04/12/2023

Chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp chung tay thực hiện CĐS; Minh Long đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
Chương trình ngày 27/11/2023

Chương trình ngày 27/11/2023

19:47 27/11/2023

Những điểm sáng trong CĐS; Minh Long quyết tâm thực hiện CĐS vì lợi ích của người dân và dân doanh nghiệp; Người dân có thể đăng ký cư trú qua ứng dụng VNeid
Chương trình ngày 20/11/2023

Chương trình ngày 20/11/2023

14:46 20/11/2023

Đẩy mạnh thực hiện đề án 06 và CĐS trên địa bàn huyện Minh Long năm 2023; Tuổi trẻ Minh Long tiên phong ứng dụng CĐS trong thu hút quản lý, điều phối nguồn lực tình nguyện năm 2023; Nguyên tắc 4T bảo vệ trẻ em an toàn trên không gian mạng
Chương trình ngày 13/11

Chương trình ngày 13/11

08:44 13/11/2023

Những nhiệm vụ trọng tâm của tổ công tác đề án 06 của huyện trong những tháng cuối năm 2023; Quảng Ngãi dẫn đầu về tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến; Tăng cường CĐS cấp xã
Chương trình ngày 6/11/223

Chương trình ngày 6/11/223

10:38 06/11/2023

Đảm bảo an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nướclan tỏa tinh thần công dân số; Tăng cường CĐS số để nâng cao chất lượng giáo dục
Chương trình ngày 30/10/2023

Chương trình ngày 30/10/2023

10:15 30/10/2023

Hội nghị tập huấn xây dựng hình ảnh thương hiệu sản phẩm cá nhân; Long Môn đánh giá kết quả thực hiện đề án 06 trong quý III năm 2023; Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Chương trình ngày 23/10/2023

Chương trình ngày 23/10/2023

19:14 23/10/2023

UBND huyện Minh Long tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai đề án 06 quý III năm 2023; đẩy mạnh CĐS trong khu vực kinh tế hợp tác xã; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2065

Tổng số lượt xem: 16449260