Sơ đồ tổ chức huyện Minh Long
Ngày đưa:  11/11/2014 09:30:38 AM In bài

Đ/c. Võ Đình Tiến - Chủ tịch UBND huyện, Chỉ đạo chung - DĐ: 0914.740.891 

Đ/c. Nguyễn Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND huyện, phụ trách lĩnh vực Văn hóa xã hội -  DĐ: 0982.374.489

Đ/c. Đinh Văn Điết - Phó chủ tịch UBND huyện, phụ trách lĩnh vực kinh tế - DĐ: 0973.118.162


Bản quyền ©2014 Cổng thông tin điện tử Huyện Minh Long-Quảng Ngãi