Các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn
Ngày đưa:  11/11/2014 09:35:43 AM In bài

1. Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện

    - Giám đốc: Nguyễn Xuân Hoàng       

    - Số điện thoại: 0949.616.449 – 055.3866486

2. Đài Truyền thanh – Phát lại truyền hình huyện

    - P. Trưởng đài: Hà Thị Ngun

    - Số điện thoại: 0988.645.215 – 055.3866183

3. Ban Quản lý rừng phòng hộ

    - Giám đốc: Đinh Văn Điết

    - Số điện thoại: 0973.118.162 – 055.3866259

4. Ngân hàng NN & PTNN

    - Giám đốc: Nguyễn Vũ Hảo

    - Số điện thoại: 0914.735.389 – 055.3887034

5. Bảo hiểm xã hội

    - Giám đốc: Lữ Văn Chiến

    - Số điện thoại: 0986.005.352 – 055.3866185

6. Chi cục thuế

    - Chi cục trưởng: Đỗ Tám

    - Số điện thoại: 0914.737.051 - 055.3866296


Bản quyền ©2014 Cổng thông tin điện tử Huyện Minh Long-Quảng Ngãi