Sở tư pháp: triển khai luật hộ tịch tại Minh Long.
Ngày đưa:  04/07/2018 01:50:40 PM In bài
Sáng 3/7/2018, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Minh Long tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai pháp luật về hộ tịch và các nội dung công tác rà soát, thống kê, đăng ký hộ tịch theo Kế hoạch số 2457/KH-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tham gia hội nghị tập huấn có hơn 50 học viên là cán bộ, công chức Tư pháp - hộ tịch, trưởng công an, lãnh đạo UBND 5 xã và những người làm công tác thống kê, hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn huyện. Nội dung tập huấn nhằm triển khai đến các học viên về những vấn đề chung về hộ tịch; Nội dung cơ bản của Luật hộ tịch năm 2014, Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch và Thông tư số 15/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư Pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch…..Nội dung công tác rà soát, thống kê, đăng ký hộ tịch theo Kế hoạch số 2457/KH-UBND ngày 27/4/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Qua đó Lớp tập huấn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hộ tịch đúng quy định.

 

 

                                                                   

 

Hà Ngun

Bản quyền ©2014 Cổng thông tin điện tử Huyện Minh Long-Quảng Ngãi