ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 81/2014/QĐ-TTg VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2019-2023.
Ngày đưa:  17/10/2018 09:28:40 AM In bài
Sáng ngày 16/10/2018 UBND huyện Minh Long tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (giai đoạn 2014 - 2018) về tình hình thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2023.

Tham dự hội nghị có ông Đinh Rèm - Phó Bí thư Huyện ủy, ông Đặng Kính - Phó Chủ tịch HĐND huyện, các thành viên trong Ban chỉ đạo, lãnh đạo các ban ngành hội đoàn thể, lãnh đạo UBND 5 xã. Ông Đinh Văn Điết - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo, bà Đinh Thị Bình - Chủ tịch Hội nông dân huyện - Phó Ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 5 năm qua UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành chức năng và UBND cấp xã phối hợp với Hội Nông dân thực hiện tốt nội dung Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Thực hiện ký kết Kế hoạch phối hợp với phòng Tài nguyên Môi trường, Thanh tra, Tư Pháp và Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, về việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”. Trong thời gian qua 5/5 xã đã tổ chức triển khai, thành lập và củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo 81 cấp xã;  Hội Nông dân cấp xã được cơ cấu vào Ban hòa giải và tham gia hòa giải một số vụ việc liên quan đến nông dân. Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân là 344 buổi, với hơn 13.760 lượt người tham dự. Hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt Chi hội, tập huấn, sinh hoạt Câu lạc bộ, các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, qua việc thực hiện quy ước, hương ước của thôn, khu dân cư và giới thiệu, biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình trong công tác hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Ngoài ra, đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tư vấn pháp luật là 50 vụ việc cho 500 lượt người, tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động 45 buổi có 12.500 lượt người tham gia, tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng pháp luật có 240 người tham gia, tham gia tiếp 387 lượt công dân, tiếp nhận và đã giải quyết thành công 179 đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị; 99 vụ việc mâu thuẫn nội bộ nông dân  ở thôn, chủ yếu về vụ tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, đã hướng dẫn Cơ sở thành lập 5 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, với 110 thành viên tham gia. Thường xuyên tổ chức kiểm tra các hoạt động Hội gắn với việc kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo Quyết định 81 xã và kiểm tra hoạt động của 5 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”  nhằm duy trì các hoạt động, kịp thời củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo, thành viên Câu lạc bộ.

Đ/c Đinh Văn Điết phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị ông Đinh Văn Điết - Phó Chủ tịch UBND huyện -Trưởng Ban chỉ đạo, đánh giá cao  những kết quả mà công tác Hội các cấp đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng nêu lên một số hạn chế và những việc cần làm trong thời gian sắp đến như: Tiếp tục triển khai, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, chủ động xây dựng Kế hoạch phối hợp giữa Hội Nông dân với các ngành liên quan cho phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn hiện nay, phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp và Hội cấp trên về tâm tư nguyện vọng của nông dân, vận động tuyên truyền nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Công Hoan

Bản quyền ©2014 Cổng thông tin điện tử Huyện Minh Long-Quảng Ngãi