Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày đưa:  31/10/2018 07:37:30 AM In bài

Thực hiện Kế hoạch số 511/KHPH-HĐND-TTBDCT ngày 18/9/2018 của Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng ngày 30/10/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Minh Long đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp học. Tham gia lớp học có 120 học viên là đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 của 5 xã.

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng gồm có 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; Chất vấn của Đại biểu HĐND xã; Kỹ năng điều hành kỳ họp của Thường trực HĐND các xã.

Chuyên đề 2: Kỹ năng thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp.

Chuyên đề 3: Kỹ năng giám sát của Thường trực, các Ban HĐND và Đại biểu HĐND cấp xã.

Qua lớp bồi dưỡng này, đại biểu HĐND xã nắm được những kiến thức cơ bản nhất về kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; Kỹ năng thuyết trình, chất vấn, thảo luận, trình bày tham luận; Kỹ năng thẩm tra và giám sát./.

 

                                                          

Thanh Thảo

Bản quyền ©2014 Cổng thông tin điện tử Huyện Minh Long-Quảng Ngãi